Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem, w którym zaprezentowano dodawanie nowych pól do już istniejącego interfejsu raportu oraz tworzenie raportu w wersji parametrycznej.

RMIBlKzcMIyvp
Film nawiązujący do treści materiału: Tworzenie Raportów.

Przygotowanie zapytania parametrycznego wymaga zastosowania dodatkowych operatorów w widoku projektu kwerendy:

  • w programie MS Access wartości wprowadzane z klawiatury wyróżniamy operatorami nawiasów kwadratowych; widok projektu kwerendy parametrycznej, wzbogacony o treść komunikatu dla użytkownika (podany wewnątrz nawiasów), prezentuje się następująco:

R19sRQCPGYZll1
  • w programie LibreOffice Base analogiczny efekt uzyskamy operatorem dwukropka, po którym jednak następuje nie treść komunikatu dla użytkownika, lecz nazwa atrybutu, którego wartość zostanie podana z klawiatury:

RUoj1IYOjBL5M1