Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Do wykonania ćwiczeń wykorzystaj bazę danych zamieszczoną w sekcji  „Przeczytaj”.

1
Pokaż ćwiczenia:
R3kUW6oLveeAW1
Ćwiczenie 1
Na podstawie raportu stworzonego w treści e-materiału przypisz podanych poniżej uczniów do średniej, którą uzyskali ze wszystkich przedmiotów szkolnych: 3,3143 Możliwe odpowiedzi: 1. Krzyzkowska Iwona, 2. Gnutek Ewa, 3. Bartnik Jozef, 4. Walenta Dorota, 5. Spracel Maria, 6. Wasowicz Joanna 2,6923 Możliwe odpowiedzi: 1. Krzyzkowska Iwona, 2. Gnutek Ewa, 3. Bartnik Jozef, 4. Walenta Dorota, 5. Spracel Maria, 6. Wasowicz Joanna 2,6061 Możliwe odpowiedzi: 1. Krzyzkowska Iwona, 2. Gnutek Ewa, 3. Bartnik Jozef, 4. Walenta Dorota, 5. Spracel Maria, 6. Wasowicz Joanna
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rz4dem7eMybis1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij tekst brakującymi informacjami na temat uczniów klasy 1e.: Liczba uczniów w klasie, którzy uzyskali co najmniej dostateczną średnią ocen ze wszystkich przedmiotów: Tu uzupełnij Najlepszy uczeń tej klasy to Arkadiusz Tu uzupełnij Najniższa średnia ocen uzyskana w tej klasie, podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku wynosi: 2,Tu uzupełnij ŚŚrednią ocen równą: 2,8621 uzyskała w tej klasie uczennica Iwona Tu uzupełnij
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RqRZcpnrcuhQB2
Ćwiczenie 3
Wskaż imiona osób, których średnia ocen ze wszystkich przedmiotów jest najniższa w szkole. Możliwe odpowiedzi: 1. Ewa, Alicja, Anna, 2. Beata, Izabela, Ewa, 3. Edyta, Ewa, Alicja, 4. Alicja, Anna, Edyta, 5. Izabela, Edyta, Beata
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RVz100b1aww7s2
Ćwiczenie 4
Połącz nazwy klas z wartościami najwyższej indywidualnej średniej uzyskanej przez ucznia tej klasy: 1d Możliwe odpowiedzi: 1. 3,5926, 2. 3,2292, 3. 3,4038, 4. 3,3793, 5. 3,4211 2a Możliwe odpowiedzi: 1. 3,5926, 2. 3,2292, 3. 3,4038, 4. 3,3793, 5. 3,4211 2c Możliwe odpowiedzi: 1. 3,5926, 2. 3,2292, 3. 3,4038, 4. 3,3793, 5. 3,4211 3d Możliwe odpowiedzi: 1. 3,5926, 2. 3,2292, 3. 3,4038, 4. 3,3793, 5. 3,4211 3e Możliwe odpowiedzi: 1. 3,5926, 2. 3,2292, 3. 3,4038, 4. 3,3793, 5. 3,4211
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1cRqXiEtVCdN2
Ćwiczenie 5
Uzupełnij brakującymi danymi wizytówki uczniów.: Prusko Zbigniewa, uczennica klasy 1a
IDucznia: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Ulica: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego, numer domu: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Średnia ocen z fizyki: 2,1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Średnia ocen z angielskiego: 2,1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego

Kromolowska Iwona, uczennica klasy 1c
IDucznia: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Ulica: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego, numer domu: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Średnia ocen z matematyki: 2,1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Średnia ocen z chemii: 4,1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RGqovNwCN0RWx3
Ćwiczenie 6
Biorąc pod uwagę średnią ocen wszystkich uczniów z poszczególnych przedmiotów szkolnych, uporządkuj ich nazwy w kolejności od tych, z których oceny są najlepsze, do tych z najniższymi notami.: Elementy do uszeregowania: 1. geografia, 2. chemia, 3. wf, 4. matematyka, 5. fizyka, 6. informatyka, 7. niemiecki
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RLHT8StcZmxa53
Ćwiczenie 7
Stwórz raport, który wypisze uczniów posiadających najwięcej wystawionych ocen w dzienniku. Na podstawie zestawienia uzupełnij informacje poniżej: Najwięcej ocen w szkole, łącznie Tu uzupełnij zdobyła uczennica Sabina Tu uzupełnij Najmniej ocen w szkole, łącznie tylko Tu uzupełnij zdobyła uczennica Anna Tu uzupełnij Dokładnie Tu uzupełnij ocen zdobyła w dzienniku uczennica Anna Ciesielska Liczba uczniów, którzy zdobyli dokładnie 60 ocen w dzienniku wynosi: Tu uzupełnij
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1df2xEW9Tc6P3
Ćwiczenie 8
Stwórz raport parametryczny, który wypisze średnią ocen z matematyki dla wszystkich uczniów danej klasy. Następnie połącz nazwy klas ze średnią ocen z matematyki uzyskanych przez najlepszego ucznia w tej klasie: 1c Możliwe odpowiedzi: 1. 4,0000, 2. 4,3333, 3. 5,0000, 4. 4,7500 2a Możliwe odpowiedzi: 1. 4,0000, 2. 4,3333, 3. 5,0000, 4. 4,7500 3b Możliwe odpowiedzi: 1. 4,0000, 2. 4,3333, 3. 5,0000, 4. 4,7500 3e Możliwe odpowiedzi: 1. 4,0000, 2. 4,3333, 3. 5,0000, 4. 4,7500
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.