Jak definiujemy przemianę fazową?

Film przedstawia procesy towarzyszące ogrzewaniu lodu o temperaturze początkowej -10Indeks górny 0C. Obejrzyj film i wykonaj polecenia.

R14cVtUIy4N8u
Wysłuchaj ścieżki lektorskiej.
Polecenie 1

Na omówionym wykresie temperatury w zależności od dostarczonego ciepła występują dwa odcinki poziome i trzy odcinki o różnych kątach nachylenia do poziomu, przedstawiające wzrost temperatury podczas ogrzewania lodu, wody w stanie ciekłym i pary wodnej. Wyjaśnij, czym jest spowodowany różny kąt nachylenia tych trzech części wykresu.

uzupełnij treść
Polecenie 2

Opisz co będzie się działo, gdy zaczniemy odbierać ciepło od pary wodnej o temperaturze 110Indeks górny 0C, czyli na naszym wykresie będziemy przesuwać się od prawej strony do lewej.

uzupełnij treść