Pokaż ćwiczenia:
Rym1W5r3jN9N91
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie: Podczas skraplania gaz (oddaje / pobiera) ciepło, a podczas wrzenia ciecz (oddaje / pobiera) ciepło.
RCRd6G6lTZI7w1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie: Podczas parowania temperatura cieczy (zmniejsza się / zwiększa się), ponieważ proces parowania wymaga (dostarczenia / odebrania) ciepła.
R1QlHQpxrHCGV2
Ćwiczenie 3
Wysłuchaj nagrania abstraktu, wyodrębnij jego części i nadaj im tytuły.
R1db45Zwmcub92
Ćwiczenie 4
Wysłuchaj nagrania abstraktu, wyodrębnij jego części i nadaj im tytuły.
2
Ćwiczenie 5

W upalny dzień ludzie szukają ochłody nad wodą. Wyjaśnij, jaka przemiana fazowa powoduje, że w pobliżu dużych zbiorników wodnych temperatura powietrza jest niższa niż z dala od nich.

uzupełnij treść
3
Ćwiczenie 6

Kucharz twierdzi, że gotowanie zupy można przyspieszyć, jeśli po jej zagotowaniu zwiększymy dopływ ciepła do garnka tak, aby zupa gwałtownie wrzała. Oceń, czy kucharz ma rację i uzasadnij odpowiedź.

uzupełnij treść
3
Ćwiczenie 7

Na ściankach lodówki tworzy się szron. Jego powstawanie przyspiesza częste otwieranie drzwi lodówki. Wyjaśnij, jaka przemiana fazowa powoduje powstawanie szronu i dlaczego sprzyja temu otwieranie drzwi lodówki. Oceń, czy proces ten powoduje zwiększenie czy zmniejszenie temperatury w lodówce.

uzupełnij treść
3
Ćwiczenie 8

Mroźną nocą na szybie powstały piękne, lodowe wzory (zdjęcie). Wyjaśnij, jakie przemiany fazowe są odpowiedzialne za ich powstanie. Oceń, czy proces ten wymaga dostarczenia, czy odebrania ciepła.

RoBUMZOFjKXu3
Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/lukier-okno-zimowe-lukier-na-oknie-392725/ [dostęp 6.07.2022 r.].
uzupełnij treść