R1VLPsKsFMldB
Film nawiązujący do treści materiału - dotyczy układu immunologicznego atakowanego przez HIV.
Polecenie 1
RsF9BVzf2Wbta
Zastanów się i omów, jaka profilaktyka w kierunku zakażeń HIV powinna zostać wdrożona w polskich placówkach służby zdrowia. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R1Hqd89GJZjdf
Ułóż zestaw pięciu pytań, które powinny być zadawane pacjentowi podczas rutynowych badań, aby stwierdzić, czy konieczne jest zrobienie badań na obecność HIV. (Uzupełnij).
Polecenie 3
RcBojTszWm211
Wyjaśnij różnicę pomiędzy HIV a AIDS. (Uzupełnij).