Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z analizą strony formalnej i treściowej danych zaprezentowanych w badaniu CBOS, a dotyczących czynników wpływających na decyzje o dokonanym wyborze w wyborach samorządowych. Następnie zapisz w punktach notatkę, w której zawrzesz najważniejsze dla ciebie kroki metody analitycznej.

R1L8A1rI0Ausx
Nagranie filmowe pod tytułem Czynniki wpływające na decyzje o dokonanym wyborze w wyborach samorządowych – analiza danych.
RVcKkMLKCCjny
Twoje notatki: (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 1
RG1B11TN649Qd
Wypisz trzy największe wskazania występujące w obrębie całego analizowanego badania. Przed podaniem liczby podaj rok, szczebel samorządu, a także wariant podanej odpowiedzi. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 2
R8HxyAv9vjuH5
Napisz, o ile procent wzrósł udział czynnika osobowego w głosowaniu w latach 1998–2006 dla każdego szczebla samorządowego. Podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 3
Ro0pOoyouQRy6
Opisz tendencję, jaka uwidacznia się po zaznaczeniu wskazań dla czynnika osobowego i partyjnego w trzech podanych latach (1998, 2002, 2006). Jaka może być tego przyczyna? (Uzupełnij).
*
**
21
Ćwiczenie 4

W roku 2018 Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało podobne badania jak w roku 2007. Przeanalizuj tabelę z danymi dotyczącymi czynników wpływających na decyzje o dokonanym wyborze w wyborach samorządowych w latach 2014 i 2018. Następnie wykonaj zadanie.

kierował(a) się Pan(i):
(odpowiedzi w %)

Czy głosując w wyborach do...

rady miasta/gminy

rady powiatu***

sejmiku wojewódzkiego

2014

2018

2014

2018

2014

2018

przede wszystkim osobą kandydata

 76

 71

 77

 65

 54

 47

przede wszystkim nazwą partii lub komitetu wyborczego, który go popierał******

 11

 15

 13

 18

 30

 32

w podobnym stopniu osobą samego kandydata, co nazwą komitetu, z ramienia którego startował

 11

 13

 7

 13

 11

 17

trudno powiedzieć

 2

 1

 3

 4

 5

Indeks górny Oprac. na podst.: CBOS, Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018, „Komunikat z badań” 11/2019, s. 4. Indeks górny koniec

Rrs5ZFLsN7x9h1
Napisz, o ile procent wzrósł udział czynnika partyjnego/komitetowego w głosowaniu w latach 2014–2018 dla każdego szczebla samorządowego. Podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida