Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Gwiazdy neutronowe i czarne dziury

R1N3NeZIv3pel
Zapoznaj się z audiodeskrypcją samouczka.
Polecenie 1
RCS9bIvMVYA9U
Uzupełnij zdanie. Promień Schwarzschilda wyznacza horyzont zdarzeń czarnej dziury, który można przekroczyć tylko w kierunku do wewnątrz na zewnątrz czarnej dziury.
Polecenie 2

Wiek Wszechświata to około 14 miliardów lat. Wyjaśnij, dlaczego odległość najdalszego obiektu, od którego światło dociera do nas w czasie życia Wszechświata wynosi 46 miliardów lat świetlnych, a nie 14 miliardów lat świetlnych.

uzupełnij treść
Polecenie 3

Oblicz promień Schwarzschilda dla obiektu o gęstości zbliżonej do gęstości ciał otaczających nas na co dzień, czyli rho = 1 g/cmIndeks górny 3 (gęstość wody). Porównaj otrzymaną wartość z promieniem orbity Marsa, która wynosi około 2,3·10Indeks górny 8 km i orbity Jowisza – 7,8·10Indeks górny 8 km. Odpowiedz, czy taki obiekt istnieje we Wszechświecie.

uzupełnij treść
Polecenie 4

Oblicz promień Schwarzschilda masywnej czarnej dziury znajdującej się w centrum Drogi Mlecznej. Przyjmij, że masa czarnej dziury wynosi 4,3 milionów mas Słońca, a masa Słońca to 2·10Indeks górny 30 kg. Prędkość światła: c = 3·10Indeks górny 8 m/s.

uzupełnij treść