Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem‑samouczkiem. Na jego podstawie możesz wywnioskować, że potencjał rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce jest ograniczany przez średnio rozwinięte silniki napędowe takiego przemysłu, jak chociażby działalność badawczo‑rozwojowa (B+R). Aby uwolnić ten potencjał, należy np. rozwijać system wsparcia dla B+R. Pewne kroki zostały już poczynione przez władze. Korzystając z danych  Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2019 r., wymień przynajmniej pięć narzędzi (instrumentów) wsparcia dla B+R.

Na koniec wyjaśnij, czym jest wprowadzony w 2019 r. IP Box. Odpowiedź zawrzyj w dwóch zdaniach.

RJRIU6FeRUWTm
(Uzupełnij).
RiEqcdkQRHb621
Film nawiązujący do treści materiału - dotyczy perspektyw rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce - jak wypada nasz kraj na tle innych państw.