1
Pokaż ćwiczenia:
R1ZwS2HI7axz61
Ćwiczenie 1
Zakład przemysłowy, którego lokalizacja w największym stopniu uzależniona jest od placówek naukowo-badawczych i wykwalifikowanych pracowników to zakład: Możliwe odpowiedzi: 1. przetwórstwa drewna., 2. produkcji wyrobów elektronicznych., 3. przetwórstwa owocowo-warzywnego., 4. produkcji prefabrykatów budowlanych.
Ru4KtBuNBHJay1
Ćwiczenie 2
Zaznacz cechy przemysłu zaawansowanej technologii. Możliwe odpowiedzi: 1. Niskie koszty pracy., 2. Zaplecze naukowo-badawcze., 3. Wykwalifikowana siła robocza., 4. Mała odległość od rynków zbytu., 5. Mało zróżnicowana rzeźba terenu., 6. Odpowiednie warunki klimatyczne., 7. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna.
RwbimniWCUFFe1
Ćwiczenie 3
Zaznacz poprawne wyrażenia w tekście. Zakłady przemysłu HT zatrudniają przeważnie dużą/niewielką liczbę pracowników. Wśród nich duży/niewielki odsetek stanowią pracownicy na stanowiskach robotniczych. W związku z tym duże/niewielkie znaczenie mają koszty siły roboczej. Tego typu przedsiębiorstwa są lokalizowane zazwyczaj w dużych aglomeracjach i ośrodkach uniwersyteckich/na peryferiach miast i na terenach wiejskich, czyli tam, gdzie łatwiej pozyskać pracowników.
21
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij, o czym świadczy znaczący udział kraju w światowej produkcji wyrobów przemysłu wysokich technologii (np. elektroniki czy wyrobów precyzyjnych).

RUa5oDkFpBrBw
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Barierą rozwoju przemysłu high‑tech w Polsce pozostają ograniczone nakłady firm i budżetu państwa na badania i rozwój. Które działalności i produkcje wymagają największych nakładów na B+R? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Firma (2012r.)

Działalność i produkcja

Wydatki na B+R (mln euro)

Fiat Auto Poland

Samochody osobowe

40,6

Bank Handlowy

Usługi bankowe

27,7

Asseco Poland

Produkcja i rozwój oprogramowania

18,2

ComArch

Produkcja i rozwój oprogramowania

15,5

Telekomunikacja Polska

Telekomunikacja

14,7

Polpharma

Produkcja leków

13,6

Valeo

Produkcja części samochodowych

10,5

Bioton

Produkcja leków

10,1

Mobyland

Telekomunikacja

10,1

Adamed

Produkcja leków

9,7

BOŚ

Usługi bankowe

7,7

RLjV1WUQ9fvZy
(Uzupełnij).
RyFQ6XHWwNsvf2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. . Na terenie naszego kraju duży wpływ na rozwój przemysłu HT mają powstające centra B+R, klastry, parki technologiczne i centra transferu technologii.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Duża konkurencja na rynku powoduje, że firmy przenoszą masową produkcję swoich wyrobów do krajów odznaczających się niskimi kosztami pracy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sąsiedztwo wyższych uczelni oraz instytucji naukowo-badawczych umożliwia kształcenie kadry oraz opracowanie nowych technologii i produktów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa utrudnia współpracę, handel oraz wymianę informacji z innymi firmami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Na przykładzie polskiej Doliny Lotniczej wyjaśnij, czym jest klaster przemysłowy.

R14ldoS6atRVX
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R19XF33VFB55m
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Gospodarka Polski nie należy do najbardziej innowacyjnych w Europie. Jednak w naszym kraju powstaje coraz więcej ośrodków stawiających na rozwój nowoczesnych technologii. Pierwszym w Polsce technoparkiem był Poznański Park Naukowo‑Technologiczny. W Łodzi znajduje się Bionanopark oraz Łódzki Regionalny Park Naukowo‑Technologiczny. W Krakowie mieści się Krakowski Park Technologiczny, gdzie siedziby ma m.in. ComArch, Motorola i Shell. W Gdyni powstał Pomorski Park Naukowo–Technologiczny stawiający na rozwój biotechnologii, automatyki i robotyki.

Zaproponuj działania inwestycyjne dla Polski, aby mogła stać się państwem z wiodącym przemysłem high‑tech i wyróżniającą się, innowacyjną gospodarką.

RtjYG10EhkxXs
(Uzupełnij).