Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jak doświadczalnie wyznaczyć charakterystykę prądowo napięciową elementu obwodu

Film pokazuje, jak doświadczalnie wyznaczyć charakterystykę prądowo‑napięciową elementu obwodu. Rozpoczyna się od wprowadzenia, które wyjaśnia istotę eksperymentu. Widz ma okazję zapoznać się z tradycyjną, analogową metodą wykonania pomiaru oraz otrzymaną charakterystyką prądowo‑napięciową rezystora. Po obejrzeniu filmu każdy będzie wiedział, jak przeprowadzić takie doświadczenie.

Film pokazuje, jak doświadczalnie wyznaczyć charakterystykę prądowo‑napięciową elementu obwodu. Rozpoczyna się od wprowadzenia, które wyjaśnia istotę eksperymentu. Widz ma okazję zapoznać się z tradycyjną, analogową metodą wykonania pomiaru oraz otrzymaną charakterystyką prądowo‑napięciową rezystora. Po zapoznaniu się z filmem każdy będzie wiedział, jak przeprowadzić takie doświadczenie.

Rle6j0N27WF4q
Wysłuchaj alternatywnej ścieżki lektorskiej.
Polecenie 1
R11CkGxFoQpv1
Które z podanych przyrządów wykorzystano do wyznaczenia charakterystyki prądowo-napięciowej badanego elementu obwodu? Możliwe odpowiedzi: 1. amperomierz, 2. termometr, 3. woltomierz, 4. spektrometr, 5. zasilacz laboratoryjny, 6. magnetometr
Polecenie 2
R1Z2k9X2JQV0W
Uczniowie przeanalizowali wykres charakterystyki prądowo‑napięciowej rezystora i wyznaczyli równanie prostej w postaci I = 0,45 U, gdzie I to natężenie prądu w amperach, a U napięcie w woltach. Opór badanego rezystora wynosi 0,451/0,45 oma.