Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wyznaczenie stałej grawitacyjnej

Doświadczenie Cavendisha

Obejrzyj film animujący metodę Cavendisha wyznaczania stałej grawitacyjnej.

RTAs760q6zAvD
Polecenie 1

W doświadczeniu z wagą skręceń Cavendish wyznaczał gęstość Ziemi. Średnia pomiarów uzyskanych przez niego wynosiła d = 5,448 g/cmIndeks górny 3. Przyjmując wartość promienia Ziemi jako R = 6378 km i przyspieszenia grawitacyjnego g = 9,81 m/sIndeks górny 2, oblicz, jaką wartość stałej G uzyskał Cavendish.
Oszacuj także o ile procent różni się ten wynik od przyjmowanej dziś wartości 6,6742 ·10Indeks górny -11 NmIndeks górny 2/kgIndeks górny 2.

Polecenie 2

Za pomocą przedstawionej w filmie aparatury można zmierzyć nie tylko wartość stałej grawitacji. Można także zbadać, czy wartość siły grawitacji maleje wraz z kwadratem odległości pomiędzy oddziałującymi ciałami, jak przewiduje to prawo powszechnego ciążenia.
Opisz pokrótce postępowanie pozwalające przeprowadzić takie badanie. W opisie zawrzyj krótki opis procedury analizy wyniku pomiaru.

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida