Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wyznaczenie stałej grawitacyjnej

Doświadczenie Cavendisha

Obejrzyj film animujący metodę Cavendisha wyznaczania stałej grawitacyjnej.

Zapoznaj się z filmem animującym metodę Cavendisha wyznaczania stałej grawitacyjnej.

RTAs760q6zAvD
Zapoznaj się z audiodeskrypcją filmu.
Polecenie 1

W doświadczeniu z wagą skręceń Cavendish wyznaczał gęstość Ziemi. Średnia pomiarów uzyskanych przez niego wynosiła . Przyjmując wartość promienia Ziemi jako i przyspieszenia grawitacyjnego , oblicz, jaką wartość stałej uzyskał Cavendish.
Oszacuj także, o ile procent różni się ten wynik od przyjmowanej dziś wartości .

1
Polecenie 2

Za pomocą przedstawionej w filmie aparatury można zmierzyć nie tylko wartość stałej grawitacji. Można także zbadać, czy wartość siły grawitacji maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości pomiędzy oddziałującymi ciałami, jak przewiduje to prawo powszechnego ciążenia.
Opisz pokrótce postępowanie pozwalające przeprowadzić takie badanie. W opisie zawrzyj krótki opis procedury analizy wyniku pomiaru.

uzupełnij treść