Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wyznaczenie stałej grawitacyjnej

Doświadczenie Jolly'ego

Polecenie 1

Uzupełnij grafikę, która obrazuje doświadczenie von Jolly'ego.

R1MCksC5f7g4h
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Wyobraź sobie wagę szalkową. Na poziomym pręcie wagi zawieszono w równych odległościach od środka dwie szalki. W środkowym punkcie pręta przyczepiona jest wskazówka skierowana pionowo w dół. Pod wskazówką jest skala, na której odczytuje się wskazania wagi. Do szalek przyczepiono na długich linkach drugą parę szalek. Na prawej dolnej szalce leży mała kulka. Wskazuje na nią strzałka z wielką literą A. Pod tą szalką, w małej odległości od niej, znajduje się wielka kula. Na kulę wskazuje strzałka z wielka literą B. Na lewej górnej szalce stoją dwa odważniki, na które wskazuje strzałka z wielką literą C.

R19Gs75s4piv8
Połącz w pary: 5800 kilogramów ołowiu w symbolicznej kuli Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. C, 3. B Odważniki o masie 5 kilogramów oraz 0,566 miligramów Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. C, 3. B Naczynie z rtęcią o masie pięciu kilogramów Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. C, 3. B
Polecenie 2

Czy rtęć umieszczona na szalce w doświadczeniu von Jolly'ego wypełniłaby szklankę? Gęstość rtęci: , objętość szklanki to około .

Polecenie 3

Gdyby w doświadczeniu von Jolly'ego zastąpić sztaby ołowiane kulą, jaki byłby promień tej kuli? Gęstość ołowiu: .

Polecenie 4

Oszacuj, w jakiej odległości znajdowały się środki mas oddziałujących ze sobą dwóch ciał - sztaby ołowiu i kuli rtęci. Dane znajdziesz w grafice.

Oszacuj, w jakiej odległości znajdowały się środki mas oddziałujących ze sobą dwóch ciał - sztaby ołowiu i kuli rtęci. Dane znajdziesz w opisie rysunku.