Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z wypowiedzią dr. hab. Tomasza Grzyba i zwróć uwagę na techniki, które pomagają asertywnie odmówić, a następnie wykonaj ćwiczenia.

RX6CgYaths7Xt
Film nawiązujący do treści materiału Być asertywnym.
RnaX6KBZlsChh2
Ćwiczenie 1
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Taktyka ju-jitsu polega na wielokrotnym powtarzaniu zdania, które zostało wypowiedziane. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Aby być asertywnym, należy znać swoje ograniczenia i słabości. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nachalne proszenie kogoś o coś jest przejawem zachowania asertywnego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zanim ktoś powie „nie”, warto, aby zastanowił się nad powodami swojej odmowy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Kamila Krocz Mówienie nie

Polskie przysłowie mówi: „Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe”. W myśl tej zasady ludzie proszeni o przysługę często zgadzają się, mimo iż prośba nie jest im na rękę. Obawiają się, że ich odmowa spowoduje, że ktoś w przyszłości też może nie chcieć im w czymś pomóc. W społeczeństwie dominuje zasada wzajemności – „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. Z drugiej jednak strony, trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego ludzie przedkładają dobro innych nad swoje własne, dlaczego godzą się na coś, co jawnie im nie odpowiada. Z czego to wynika? Z braku asertywności, konformizmu, poczucia niższości, przesadnej dbałości o jakość relacji międzyludzkich? Wiele osób kieruje swoje prośby w kierunku tych, którzy nie odmówią. Wiedzą, że komuś trudno jest powiedzieć „nie”, dlatego wykorzystują jego „słabość” i zaczynają nim manipulować. Takie zachowanie, zamiast wzmacniać więzi między ludźmi, powoduje tylko, że osoba, która czuje się wykorzystywana, może zacząć unikać drugiej – nadużywającej jej dobra.

nie Źródło: Kamila Krocz, Mówienie nie, dostępny w internecie: abczdrowie.pl [dostęp 13.12.2020 r.].
R1V5ycz67GBga
Wyjaśnij, odnosząc się do tekstu, dlaczego wiele osób zgadza się na bycie „grzeczną dziewczynką”, „miłym chłopcem”. (Uzupełnij).