Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RfnAxDHbOlfqx
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Konserwatyzm w XX wieku.
Polecenie 1

Obejrzyj wykład dr Karoliny Wigury i odpowiedz na pytanie: skąd się wzięła idea nacjonalizmu konserwatywnego?

Zapoznaj się z wykładem doktor Karoliny Wigury i odpowiedz na pytanie: skąd się wzięła idea nacjonalizmu konserwatywnego?

R1Nsqtx1QjPKx
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Odpowiedz na pytanie, czy Greta Thunberg, działaczka na rzecz klimatu i środowiska, może zostać uznana za konserwatystkę? Uzasadnij krótko swoją wypowiedź.

R1ZnIeprecRUm
(Uzupełnij).
RQGS09iYkA7aN
Ćwiczenie 1
Zaznacz, kiedy po raz pierwszy pojawiło się pojęcie konserwatyzmu w znaczeniu zachowywania instytucji, prawa i porządku społecznego? Możliwe odpowiedzi: 1. W 1815 w czasie trwania kongresu wiedeńskiego., 2. Podczas rewolucji francuskiej., 3. W starożytnych Atenach, za czasów Sokratesa., 4. Po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w Polsce.
R1JKhY6qMW7Oh
Ćwiczenie 2
Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe w odniesieniu do konserwatystów i neokonserwatystów. Neokonserwatyści sądzą, że gwałtowne eksperymenty społeczne są dobre dla rozwoju społeczeństwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konserwatyści twierdzą, że zastany porządek społeczny determinuje nasze zachowania.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konserwatyści twierdzą, że najważniejsza jest autonomia jednostki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Neokonserwatyści krytykują tradycyjne poglądy religijne i postulują agnostycyzm. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz