Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Odpowiedz na pytanie, w jakich kwestiach różnią się przedstawiciele neokonserwatyzmu?

RJZmvHN0a6Y8P
(Uzupełnij).
R1L36THpxSSK6
Nagranie dźwiękowe Allan Bloom, UMYSŁ ZAMKNIĘTY O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Odpowiedz na pytanie, dlaczego cechą myślenia neokonserwatywnego jest nacisk na wspólnotowość oraz krytyka autonomii i indywidualizmu?

R1IUDNfecmXlf
(Uzupełnij).