Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1WLhB33ITlkO1
Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza. Film przedstawiajacy środowisko geograficzno-przyrodniczne obszrów okołobiegunowych. Czas trwania filmu: 8 minut i 25 sekund.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY-SA 2.0.