Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czy istnieje różnica pomiędzy obszarami okołobiegunowymi znajdującymi się na obu półkulach kuli ziemskiej? Chcąc uzyskać odpowiedź na to pytanie, powinniśmy poznać charakterystykę obu regionów, opisującą zarówno ich cechy fizyczne, jak i społeczno‑ekonomiczne.

Obejrzyj uważnie film. Znajdziesz w nim informacje, które pomogą Ci odpowiedzieć na zadane pytanie.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć:

wymienić strefy oświetlenia Ziemi poznane podczas lekcji o obiegowym ruchu Ziemi;

wymienić cechy klimatu okołobiegunowego oraz główne czynniki, które go  kształtują;

wymienić najważniejszych odkrywców geograficznych;

wyjaśnić, co to jest jest globalne ocieplenie.

Nauczysz się

wyjaśniać zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym Arktyki i Antarktyki;

analizować zależności pomiędzy położeniem geograficznym obszarów okołobiegunowych a cechami środowiska przyrodniczego;

wyjaśniać, co to jest Traktat Antarktyczny i dlaczego konieczne jest zachowanie statusu Antarktydy określonego w tym dokumencie.