Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj polecenia.

RJVfiXG2N1AdB
Film na temat sporów i ruchów reformatorskich w Kościele.
Polecenie 2

Opisz pierwszą falę reformy monastycznej.

Rw41M5VVqZg2c
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wymień przyczyny powstania reformatorskich ruchów heretyckich.

RdnT6s6ARyHJu
(Uzupełnij).
R10qHZ4NS6y8V
Film na temat sporów i ruchów reformatorskich w Kościele.
Polecenie 4

Wyjaśnij, czym była reforma gregoriańska. Podaj jej główne założenia.

Rw41M5VVqZg2c
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Wymień konsekwencje wprowadzenia reformy gregoriańskiej. Wyjaśnij, jaki był jej wpływ na wybuch sporu o inwestyturę.

RdnT6s6ARyHJu
(Uzupełnij).