Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Bqgs3UU62OF1
Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza. Film omawiający werbalne i niewerbalne przejawy szczerości i nieszczerości w wypowiedzi. Czas trwania filmu 10 minut 18 sekund
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida