Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Według naukowców w ciągu dnia kłamiemy od 2 do nawet 200 razy. O kłamstwie mówimy wtedy, gdy nasza wypowiedź stoi w sprzeczności z posiadaną przez nas wiedzą. Dla odbiorcy nie zawsze jest to oczywiste. O fałszywym charakterze komunikatu mogą jednak świadczyć sygnały wysyłane przez nasze ciało, a także intonacja wypowiedzi. Jak zatem rozpoznać nieszczerość w komunikacji językowej?

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś znać:

  • schemat komunikacji językowej według Jacobsona.

Nauczysz się
  • omówisz sposoby nieuczciwości w komunikacji językowej;

  • opiszesz środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

  • nazwiesz środki werbalne i niewerbalne służące nieszczerości;

  • rozpoznasz i nazwiesz chwyty erystyczne;

  • rozpoznasz ironię w tekstach literackich i określisz jej funkcje;

  • omówisz schemat komunikacji językowej i odpowiadające jego elementom funkcje językowe;

  • rozpoznasz i scharakteryzujesz funkcje językowe w wypowiedziach.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida