R1dA6WgWTslM21
Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza. Film omawiający wybrane minerały i skały. Prezentuje klasyfikację skał, występowanie skał w Polsce oraz wybrane kamienie szlachetne. Czas trwania filmu: 7 minut i 30 sekund.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.