Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ziemia składa się z kilku warstw. Najbardziej zewnętrzną, a zarazem najcieńszą jest skorupa ziemska. Jest też nam najbliższa – na niej żyjemy i z niej czerpiemy wszystkie surowce mineralne, z których korzystamy. Mimo prób nie udało się dotychczas wywiercić wystarczająco głębokiego otworu, aby się przebić przez nią do głębszych warstw. Poznajmy cegiełki budujące skorupę ziemską – minerały i skały.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • co to jest przyroda ożywiona i nieożywiona;

  • jakie są główne formy ukształtowania powierzchni;

  • jak odczytywać informacje z mapy Polski.

Nauczysz się
  • rozróżniać pojęcia minerał i skała;

  • opisywać skały magmowe, osadowe i przeobrażone;

  • rozpoznawać i nazywać niektóre skały;

  • badać i opisywać wybrane właściwości minerałów i skał;

  • pokazywać na mapie Polski miejsca występowania różnych skał;

  • wyjaśniać, co to są kamienie szlachetne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida