Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R6exKJLiK6RvC
Film opowiada o prawdzie oraz fikcji w „Reducie Ordona” Adama Mickiewicza
Polecenie 1

Zidentyfikuj i opisz zabiegi mityzacyjne w Reducie Ordona, charakterystyczne dla twórczości i rozumienia historii Adama Mickiewicza.

R1268ePv8NvrI
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wyjaśnij pojęcie używane przez prof. Michała Kuziaka: mitopoetycki. Odwołaj się do przykładów z Reduty Ordona.

RzI7s56YGSNo0
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Opisz, jakimi środkami artystycznymi posłużył się Adam Mickiewicz, aby umieścić wysadzenie reduty Ordona w przestrzeni mityczno‑religijnej walki dobra ze złem?

R1elU7pF5fdkT
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Podaj, w jaką koncepcję literacko‑historyczną kształtującą się w latach 30. XIX w. wpisuje się wiersz Reduta Ordona?

R1T5aQQaawJv5
(Uzupełnij).
Praca domowa

Czy literatura ma moc mitotwórczą? Odpowiedz na pytanie, odnosząc się do różnych przykładów z literatury.