Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem, a następnie wyjaśnij, dlaczego filozofię pozytywną Augusta Comte’a można przeciwstawić założeniom epoki romantyzmu.

R1KRiTWfBdUwh
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1IyTRl5nC87D
Film pod tytułem Romantycy a pozytywiści.
Polecenie 2

Podaj podobieństwa i różnice między romantyzmem a pozytywizmem.

RR0w3j0QhZo32
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 3

Wyjaśnij, na czym polega niejednoznaczność stanowiska pozytywistów wobec romantyzmu. Podaj konkretne przykłady.

RTui2SIBy5GpA
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.