Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i wykonaj kolejne polecenia.

RaQpNNcGFXp70
Film dotyczący malarstwa i architektury.
Polecenie 2

Wyjaśnij, w jaki sposób rozwój kapitalizmu wpłynął na XIX‑wieczne sztukę i architekturę.

R6QRkBp9XrL69
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz XIX‑wieczny rynek sztuki.

R1S3RqOyivAdK
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Wymień cechy klasycyzmu. Czy kierunek ten wpłynął na sztukę I połowy XIX wieku? Odpowiedź uzasadnij, podając przynajmniej trzy argumenty.

R19dRCMhbBl37
Cechy klasycyzmu: (Uzupełnij).