Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Obejrzyj pierwszą część filmu i wyjaśnij, czym wyróżnia się człowiek renesansu od ludzi poprzednich poprzednich epok.

R8ej9XfVpDFr6
(Uzupełnij).
Riy2sMmGoUQb0
Film nawiązujący do treści materiału
R1cuTQN7HS5v0
Ćwiczenie 1
Element człowieczeństwa, który przesądza o grzeszności ludzi według średniowiecza to: Możliwe odpowiedzi: 1. ciało., 2. wolna wola., 3. język., 4. umiejętność formułowania myśli.
R1NNcu31ZzFxG
Ćwiczenie 2
Zgodnie z światopoglądem baroku człowiek: Możliwe odpowiedzi: 1. powinien wyzwalać się z ludzkiej namiętności., 2. ma prawo ulegać pokusom i w pełni korzystać z ziemskiego życia bez ograniczeń., 3. ma za zadanie kierować się w życiu wartościami duchowymi., 4. dzięki światu doczesnemu łatwiej dotrze do upragnionego raju.
Polecenie 2

Na podstawie wykładu scharakteryzuj obraz Boga w renesansie.

R3XM9TqJ7x7jo
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida