Polecenie 1
Zapoznaj się z wykładem profesora Franaszka i z mapą myśli, prezentującą unikatowy rys twórczości Tadeusza Różewicza. Na tej podstawie stwórz wypunktowaną listę i uzupełnij ją brakującymi informacjami.
Zapoznaj się z wykładem profesora Franaszka i z mapą myśli, prezentującą unikatowy rys twórczości Tadeusza Różewicza. Na tej podstawie stwórz wypunktowaną listę i uzupełnij ją brakującymi informacjami.
R1VQMsWwHGdXD
(Uzupełnij).
R19id8AmLiNlk
Film nawiązujący do treści materiału
R6ocfVWepqDWT1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: twórczość Różewicza
  • Elementy należące do kategorii twórczość Różewicza
  • Nazwa kategorii: tomik
   • Elementy należące do kategorii tomik
   • Nazwa kategorii: tytuł
    • Elementy należące do kategorii tytuł
    • Nazwa kategorii:
    • Koniec elementów należących do kategorii tytuł
   • Nazwa kategorii: znaczenie
    • Elementy należące do kategorii znaczenie
    • Nazwa kategorii:
    • Koniec elementów należących do kategorii znaczenie
   • Nazwa kategorii: „Termopile polskie"
    • Elementy należące do kategorii „Termopile polskie"
    • Nazwa kategorii:
    • Nazwa kategorii:
    • Nazwa kategorii:
    • Nazwa kategorii:
    • Koniec elementów należących do kategorii „Termopile polskie"
    Koniec elementów należących do kategorii tomik
  • Nazwa kategorii: obecność tradycji
   • Elementy należące do kategorii obecność tradycji
   • Nazwa kategorii: romantyzm
    • Elementy należące do kategorii romantyzm
    • Nazwa kategorii:
    • Nazwa kategorii:
    • Koniec elementów należących do kategorii romantyzm
   • Nazwa kategorii: Sienkiewicz
    • Elementy należące do kategorii Sienkiewicz
    • Nazwa kategorii:
    • Koniec elementów należących do kategorii Sienkiewicz
   • Nazwa kategorii: literatura II wojny
   • Koniec elementów należących do kategorii obecność tradycji
  • Nazwa kategorii: korzenie poety
   • Elementy należące do kategorii korzenie poety
   • Nazwa kategorii: awangarda
    • Elementy należące do kategorii awangarda
    • Nazwa kategorii:
    • Nazwa kategorii:
    • Nazwa kategorii:
    • Nazwa kategorii:
     • Elementy należące do kategorii
     • Nazwa kategorii: spór
      • Elementy należące do kategorii spór
      • Nazwa kategorii:
      • Nazwa kategorii:
      • Koniec elementów należących do kategorii spór
      Koniec elementów należących do kategorii
     Koniec elementów należących do kategorii awangarda
    Koniec elementów należących do kategorii korzenie poety
  • Nazwa kategorii: poszukiwanie własnej formy
   • Elementy należące do kategorii poszukiwanie własnej formy
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii poszukiwanie własnej formy
  • Nazwa kategorii: nawiązania do mitologii
   • Elementy należące do kategorii nawiązania do mitologii
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii nawiązania do mitologii
   Koniec elementów należących do kategorii twórczość Różewicza
Polecenie 2

Rozstrzygnij, czy w utworze Termopile polskie mamy do czynienia z „wierszem odłuszczonym” i „poetyką ściśniętego gardła”. W uzasadnieniu wykorzystaj informacje z wykładu prof. Franaszka.

R1dIo9Y4IWNz7
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1
Zapoznaj się z treścią wiersza Różewicza Termopile polskie. Na jego przykładzie omów, na czym polega demitologizacja tradycji romantycznej w twórczości Różewicza, o której wspomina profesor Franaszek w swoim wykładzie.
Zapoznaj się z treścią wiersza Różewicza Termopile polskie. Na jego przykładzie omów, na czym polega demitologizacja tradycji romantycznej w twórczości Różewicza, o której wspomina profesor Franaszek w swoim wykładzie.
R1DUW50H6DsVu
Nagranie dźwiękowe Tadeusz Różewicz, Termopile polskie.
Tadeusz Różewicz, Termopile polskie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rfka892kRZdcx
(Uzupełnij).
Tadeusz Różewicz Termopile polskie

Te głowy ciosane łopatą  
jak meduzy z purpurowym rdzeniem  
pomykają
w płytkiej nocy w pamięci.

Płaskie mury obrastały  
mózgami  
kipiały prute salwami arterie  
przebite na ciemność oczy  
usta na ukos.

Twarze matek notowały:  
Młody skopany rozkraczony  
z sinym kroczem  
krzyczy

partyzant dźwiga  
flaki niebieskie  
rozwalony na polu chwały  
poległ

miedzianowłosy Żyd  
z sześcioramienną gwiazdą w oczach  
zwisł

kurierka z zielonym okiem  
w brzuchu  
wyskoczyła z pociągu

zbierajcie każdą kroplę krwi  
która nie będzie policzona.

Cyjanek sypie 
na pęknięte usta  
biały słodki śnieg.

roz Źródło: Tadeusz Różewicz, Termopile polskie, [w:] tegoż, Niepokój, Kraków 1988, s. 61–62.
1
Ćwiczenie 2

Porównaj postawy podmiotów lirycznych wobec doświadczenia wojny w wierszach Różewicza i Apollinaire'a. Uzasadnij swoją odpowiedź i sformułuj wniosek.

RFxQMdZRJYyx6
Prześliczna rudowłosa (Uzupełnij). Termopile polskie (Uzupełnij). Wniosek (Uzupełnij).