Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RyguWSzHy8JOs1
Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza. Film omawia literackie i społeczne zaangażowanie Stefana Żeromskiego w sprawy polskie podczas wojny polsko-bolszewickiej. Czas trwania filmu 10 minut 9 sekund
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY-SA 3.0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida