Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Tematem, który często pojawiał się w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, była wojna polsko‑bolszewicka. Polemiki dotyczące wojny obronnej oraz debaty skupiające się na przyszłości Polski stały się nośnym tematem szczególnie dla literatów, którzy wywierali wówczas duży wpływ na opinię publiczną. Jednym z głównych twórców tego okresu był Stefan Żeromski. Jego powieść Przedwiośnie oraz reportaż Na probostwie w Wyszkowie stanowiły ważny głos w dyskusjach dotyczących wojny z bolszewikami.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś znać:

  • cechy i funkcje reportażu;

  • definicje: reportażu, reportażu literackiego, powieści reportażowej, a także dostrzegać ich cechy wspólne;

  • powieść Stefana Żeromskiego Przedwiośnie;

  • kulisy wojny polsko‑bolszewickiej;

  • problemy, z jakimi zmagali się Polacy w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.

Nauczysz się
  • przeanalizujesz problemy społeczne i polityczne zawarte w dziełach Żeromskiego na tle sytuacji wewnętrznej Polski;

  • opierając się na dziełach Stefana Żeromskiego, omówisz wpływ polityki i bieżących wydarzeń na twórczość artysty;

  • omówisz najważniejsze problemy zawarte w zbiorze reportaży Inter Arma.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida