Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
REzECRjqjQFsg1
Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza. Film prezentujący kostkę brukową oraz słynne kamienie jako przykład źródła historycznego. Film trwa sześć minut trzydzieści pięć sekund.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY-SA 2.0.