Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Historia to nauka zajmująca się badaniem przeszłości. Informacje na jej temat czerpiemy ze źródeł historycznych. Są to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka. Zaliczamy do nich: kroniki, pamiętniki, szczątki naczyń, uzbrojenia, zamki oraz dzieła sztuki.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć:

  • podawać definicję słowa historia;

  • odróżniać fakty od legend;

  • przywoływać zdarzenia z przeszłości.

Nauczysz się
  • rozpoznawać i dzielić źródła historyczne;

  • wyjaśniać różnice między pracą archeologa i geologa;

  • określać charakter źródeł.