Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1
RbSOkCNxLWuEA
Wymień typy neurotransmiterów i scharakteryzuj je. (Uzupełnij).
RkEcLyYanarSh
Zapoznaj się z opisem filmu, a następnie porównaj synapsy elektryczne i chemiczne, uwzględniając ich mocne i słabe strony. (Uzupełnij).
R1IiZzUmGvECN
Film opisuje integrację synaptyczną – sumowanie przestrzenne i czasowe bodźców.
Polecenie 2
RNdTz2qbfDR75
Wyjaśnij, na czym polega sumowanie czasowe i przestrzenne bodźców. (Uzupełnij).