Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R10u2K9m3KwH611
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RJAiTJe93OEBG
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2
R2iZohTTWoTLu
Wykres obrazujący zmiany wartości potencjału błonowego komórki nerwowej podczas trwania potencjału czynnościowego.
Źródło: Joanna Kośmider, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rk2v0WvaAuZKp
Możliwe odpowiedzi: 1. Muszą w sumie osiągnąć wartość 55 mV., 2. Muszą w sumie osiągnąć wartość 40 mV., 3. Muszą w sumie osiągnąć wartość 25 mV., 4. Muszą w sumie osiągnąć wartość 70 mV.
Ćwiczenie 2
R1BXCFNAP2BX7
(Uzupełnij).
RoYVhfhdvkd3U1
Ćwiczenie 3
Połącz pojęcia z definicjami. Potencjał czynnościowy Możliwe odpowiedzi: 1. Przejściowa zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca co najmniej progowego., 2. Przejściowa i krótkotrwała zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca podprogowego., 3. Połączenie anatomiczno‑funkcjonalne umożliwiające przekazywanie pobudzenia z jednej komórki nerwowej na drugą., 4. Przemieszczający się po błonie komórkowej neuronu potencjał czynnościowy., 5. Zazwyczaj krótka i silnie rozgałęziona wypustka cytoplazmatyczna odchodząca od ciała komórkowego komórki nerwowej., 6. Najdłuższa wypustka cytoplazmatyczna komórki nerwowej. Potencjał lokalny Możliwe odpowiedzi: 1. Przejściowa zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca co najmniej progowego., 2. Przejściowa i krótkotrwała zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca podprogowego., 3. Połączenie anatomiczno‑funkcjonalne umożliwiające przekazywanie pobudzenia z jednej komórki nerwowej na drugą., 4. Przemieszczający się po błonie komórkowej neuronu potencjał czynnościowy., 5. Zazwyczaj krótka i silnie rozgałęziona wypustka cytoplazmatyczna odchodząca od ciała komórkowego komórki nerwowej., 6. Najdłuższa wypustka cytoplazmatyczna komórki nerwowej. Dendryt Możliwe odpowiedzi: 1. Przejściowa zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca co najmniej progowego., 2. Przejściowa i krótkotrwała zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca podprogowego., 3. Połączenie anatomiczno‑funkcjonalne umożliwiające przekazywanie pobudzenia z jednej komórki nerwowej na drugą., 4. Przemieszczający się po błonie komórkowej neuronu potencjał czynnościowy., 5. Zazwyczaj krótka i silnie rozgałęziona wypustka cytoplazmatyczna odchodząca od ciała komórkowego komórki nerwowej., 6. Najdłuższa wypustka cytoplazmatyczna komórki nerwowej. Akson Możliwe odpowiedzi: 1. Przejściowa zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca co najmniej progowego., 2. Przejściowa i krótkotrwała zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca podprogowego., 3. Połączenie anatomiczno‑funkcjonalne umożliwiające przekazywanie pobudzenia z jednej komórki nerwowej na drugą., 4. Przemieszczający się po błonie komórkowej neuronu potencjał czynnościowy., 5. Zazwyczaj krótka i silnie rozgałęziona wypustka cytoplazmatyczna odchodząca od ciała komórkowego komórki nerwowej., 6. Najdłuższa wypustka cytoplazmatyczna komórki nerwowej. Synapsa Możliwe odpowiedzi: 1. Przejściowa zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca co najmniej progowego., 2. Przejściowa i krótkotrwała zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca podprogowego., 3. Połączenie anatomiczno‑funkcjonalne umożliwiające przekazywanie pobudzenia z jednej komórki nerwowej na drugą., 4. Przemieszczający się po błonie komórkowej neuronu potencjał czynnościowy., 5. Zazwyczaj krótka i silnie rozgałęziona wypustka cytoplazmatyczna odchodząca od ciała komórkowego komórki nerwowej., 6. Najdłuższa wypustka cytoplazmatyczna komórki nerwowej. Impuls nerwowy Możliwe odpowiedzi: 1. Przejściowa zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca co najmniej progowego., 2. Przejściowa i krótkotrwała zmiana potencjału błonowego komórki pojawiająca się w następstwie zadziałania na komórkę pobudliwą bodźca podprogowego., 3. Połączenie anatomiczno‑funkcjonalne umożliwiające przekazywanie pobudzenia z jednej komórki nerwowej na drugą., 4. Przemieszczający się po błonie komórkowej neuronu potencjał czynnościowy., 5. Zazwyczaj krótka i silnie rozgałęziona wypustka cytoplazmatyczna odchodząca od ciała komórkowego komórki nerwowej., 6. Najdłuższa wypustka cytoplazmatyczna komórki nerwowej.
R1WqsDlFd9lgg2
Ćwiczenie 4
Określ, czy poniższy opis odnosi się do konwergencji, czy do dywergencji.
W tym rodzaju połączenia jeden neuron presynaptyczny połączony jest z kilkoma neuronami postsynaptycznymi.
Możliwe odpowiedzi: 1. Opis odnosi się do konwergencji., 2. Opis odnosi się do dywergencji.
R1HmTbul9hil62
Ćwiczenie 5
Wybierz właściwe określenia w tekście. Pomiędzy jednym a drugim elementem występuje przestrzeń zwana szczeliną synaptyczną. Elementy presynaptyczne postsynaptyczne są miejscem integracji potencjałów lokalnychprogowych, określanych w tym przypadku potencjałami postsynaptycznymipresynaptycznymi. Ponieważ potencjały postsynaptyczne trwają określony czas (od kilku do kilkudziesięciu milisekund/mikrosekund) istnieje możliwość ich sumowania. Integracja impulsówpotencjałów postsynaptycznych zachodzi dzięki specyficznym układom połączeń występujących pomiędzy komórkami nerwowymi tworzącymi sieci neuronalne typu dywergencyjnego lub konwergencyjego.
RERKux54IzzXt2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Wskaż prawdziwe i fałszywe zdania.. Pojedynczy potencjał postsynaptyczny, ma zazwyczaj wartość podprogową.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Neuryt to rodzaj dendrytu charakteryzujący się występowaniem jedynie kilku rozgałęzień.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Aby wywołać w komórce postsynaptycznej potencjał czynnościowy, w wyniku sumowania w czasie musi zostać przekroczona wartość progowa potencjału.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pęcherzyki synaptyczne z cząsteczkami neurotransmitera znajdują się wyłącznie wewnątrz neurony presynaptycznego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7
RNJ7TrCiD0pIL1
Wyjaśnij, jakie jest znaczenie fizjologiczne zjawisk integracyjnych zachodzących w obrębie synaps. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RwKzMbJyzGjDl1
Korzystając z własnej wiedzy oraz treści lekcji, określ, co się stanie, jeśli do neuronu postsynaptycznego dotrze dokładnie tyle impulsów, ile jest konieczne do przekroczenia wartości progowej potencjału i wszystkie będą pochodzić z jednego neuronu presynaptycznego. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).