Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z galerią polskich twórców młodopolskich. Napisz, co sprawiło, że Stanisław Przybyszewski stał się symbolem młodopolskiego artysty‑cygana.

RTDI4Lhtp62jC
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Rozważ, czy zainteresowania Tadeusza Micińskiego i tematyka poruszana w jego utworach były bliskie innym młodopolskim artystom.

RnJMJnIBVs6FZ
(Uzupełnij).
R1KkVaJX5iJcC
Ćwiczenie 1
Zaznacz myśli głoszone w młodopolskich manifestach. Możliwe odpowiedzi: 1. negatywny stosunek do pozytywistycznych postulatów, 2. kult wybitnej jednostki, 3. kreowanie ambitnych celów, wykraczanie poza codzienność, 4. deprecjacja roli artysty, 5. odwoływanie się do tradycji romantycznej, 6. służba narodowi i społeczeństwu
RIBSGn7K6bK1R
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłową odpowiedż.
Gatunki popularne w Młodej Polsce to: Możliwe odpowiedzi: 1. powieść społeczno‑obyczajowa, nowela, dramat psychologiczny, 2. powieść fantastyczna, opowiadanie, legenda, 3. powieść tendencyjna, sonet, dramat historyczny, 4. fraszka, satyra, epos