Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Caspar David Friedrich (1774‑1840) to niemiecki malarz, uznawany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa romantycznego. Urodził się w Greinfswaldzie, studiował w Kopenhadze oraz Dreźnie. Wcześnie osierocony przez matkę, wychowywany w wierze chrześcijańskiej, w swojej twórczości wykorzystywał duchowe inspiracje.

Jego malarstwo stanowi dowód uwielbienia natury oraz Boga. Ważnym motywem twórczości Friedricha była także samotność, którą uważał za niezbędną do zrozumienia natury. Istotnym źródłem jego inspiracji były podróże, jakie odbywał na Rugię (1801, 1802) oraz w Karkonosze (1818). Choć oglądane pejzaże przyczyniły się do stworzenia wybitnych dzieł, Friedrich nie starał się wiernie odtwarzać tego, co widział.

Charakterystyczną cechą jego malarstwa, obok statyczności, jest samoistność krajobrazu, który nie jest jedynie tłem, jak u malarzy w poprzednich epokach, lecz staje się głównym bohaterem. Poza tą odmiennością Friedrich rygorystycznie przestrzegał zasad kompozycji, a także dopracowywał swoje dzieła od strony technicznej. Pomimo wstrzemięźliwej palety, kolorystyka przemawia z wielką siłą. Pozorny spokój bijący z obrazów po chwili budzi w widzu narastający niepokój.

Polecenie 1

Przyjrzyj się reprodukcjom obrazów Caspara Davida Friedricha. Zwróć uwagę na przestrzenie na nich przedstawione. Jakie dają one możliwości interpretacyjne?

Zapoznaj się z opisami reprodukcji obrazów Caspara Davida Friedricha. Zwróć uwagę na opisane w nich przestrzenie. Jakie dają one możliwości interpretacyjne?

R1fJayIyFb9YZ
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Jakie emocje wyrażają, według ciebie, pejzaże Friedricha? Zredaguj wypowiedź na ten temat.

Poszukaj w biografii  Friedricha wątków polskich. Odpowiedz na pytanie, jakie dzieła twórcy zostały zainspirowane karkonoskimi widokami.

RPncS76QC4dTJ
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Zapisz, które elementy obrazu Wędrowiec nad morzem mgieł mają, twoim zdaniem, wymowę symboliczną.

Odpowiedz na pytanie, które elementy obrazu Wędrowiec nad morzem mgieł mają, twoim zdaniem, wymowę symboliczną?

RTP0H0hSe0VMo
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

W podobny sposób jak w ćwiczeniu 1 przeanalizuj obraz Zimowy krajobraz z kościołem. Zapisz, za pomocą jakich środków romantyczny malarz przekazuje w nim swoją refleksję o świecie i człowieku.

Przeanalizuj opis obrazu Zimowy krajobraz z kościołem. Opisz, za pomocą jakich środków romantyczny malarz przekazuje w nim swoją refleksję o świecie i człowieku.

R9TyUDa09k79D
(Uzupełnij).