Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z przedstawionymi informacjami. Zastanów się i odpowiedz, w jakich innych miejscach, w codziennym życiu, spotykasz się z robotami.

R6RSD0wn5h5E7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
Polecenie 2

Jak sądzisz, w jakim kierunku powinny zmierzać prace nad robotyką, żeby eliminować niebezpieczeństwo pomyłek, a zarazem zmniejszać obawy przed nadmierną robotyzacją życia codziennego?

Rwe41nkvS7bFh
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RYejmCcBw2b8e1
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1U9tVH7z5yOV2
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.