Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Obejrzyj galerię barokowych obrazów, a następnie scharakteryzuj sposób wyrażania emocji typowy dla malarstwa epoki.

Zapoznaj się z opisem galerii barokowych obrazów, a następnie scharakteryzuj sposób wyrażania emocji typowy dla malarstwa epoki.

R1PcwhhsC8rd5
(Uzupełnij).
1
11
Ćwiczenie 1

Porównaj rzeźbę Dawida dłuta Giovanniego Berniniego z przedstawieniem tej postaci przez Michała Anioła. Wskaż, z jakich epok pochodzi każda z rzeźb. Następnie opisz różnice między tymi dziełami. Zwróć uwagę na zmiany w sposobie ukazania sylwetki oraz emocji postaci.

Zapoznaj się opisem rzeźb Dawida dłuta Giovanniego Berniniego oraz przedstawieniem tej postaci przez Michała Anioła. Podaj różnice między tymi dziełami. Zwróć uwagę na zmiany w sposobie ukazania sylwetki oraz emocji postaci.

RyFbgfJxifNBc
Po lewej: Rzeźba przedstawiająca Dawida autorstwa Giovanniego Lorenza Berniniego, 1623–1624; po prawej: Rzeźba przedstawiająca Dawida autorstwa Michała Anioła, 1501–1504
Źródło: 1. FrDr CC BY-SA 4.0; 2. Jörg Bittner Unna, CC BY-SA 3.0, dostępny w internecie: Wikimedia Commons.
R1WCw4BJZgJF11
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Zestaw Ostatnią wieczerzę Leonarda da Vinci z Ucztą w Emaus Caravaggia. Na podstawie porównania sformułuj wnioski na temat typowych dla baroku środków artystycznych wyrażających emocje.

R1OqprAfa2tZY
1. Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza, 1495–1498
2. Caravaggio, Wieczerza w Emaus, 1601
Źródło: domena publiczna.

Opisz, czym estetyka baroku różni się od estetyki renesansu.

R17bd5WGafEKv
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 3

Omów obraz Rembrandta Adoracja pasterzy. Na podstawie zdobytej podczas lekcji wiedzy wskaż środki artystyczne służące wyrażaniu emocji.

RMRx8fySYhS0h
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Adoracja Pasterzy, 1646 r.
Źródło: domena publiczna.

Podaj, jakie cechy typowe dla malarstwa barokowego pojawiają się w malarstwie Rembrandta.

RAiLMzImdjH0F
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida