Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wybierz z galerii jedną z reprodukcji dzieł Wyspiańskiego i określ jej charakterystyczne cechy. Spróbuj nazwać technikę, którą zastosował artysta.

Zapoznaj się z opisami reprodukcji dzieł Wyspiańskiego i na ich podstawie określ cechy charakterystyczne jego twórczości.

RKzHhsEaMMjuR
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Zanotuj, jakie są blaski i cienie życia wszechstronnie uzdolnionych artystów. Obok przykładu Stanisława Wyspiańskiego możesz przywołać także innych znanych ci twórców.

RKzHhsEaMMjuR
(Uzupełnij).

Twórczość artystyczna Stanisława Wyspiańskiego

RJ4YzSvEGamCg1
Pionowa oś czasu