Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RbXIDl1yBGusy1

Gatunki wokalno-instrumentalne baroku: Oratorium

Źródło: Rafał Kowalewski, cc0.

Ważne daty

1575 – założenie pierwszego oratorium przy rzymskim Chiesa Nuova przez Philipa Neriego

1640 – pierwsze użycie oratorium jako kompozycji muzycznej przez Pietra della Valle w Oratorio della Purificatione

1623 – oratorium protestanckie Historia radosnego i zwycięskiego Zmartwychwstania naszego Zbawcy i Wyzwoliciela Jezusa Chrystusa Heinricha Schütza

13 kwietnia 1742 premiera Mesjasza George’a Fridricha Haendla w Dublinie

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1RNnj58KjCwl1
W prostokątnym polu znajduje się napis „Pobierz”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

I. Muzyka w ujęciu historycznym – periodyzacja, język, właściwości i charakterystyka.

5. Barok. Uczeń:

2) omawia cechy wybranych form muzycznych (fuga, preludium, toccata, suita i partita, tańce: menuet, gawot; koncert, concerto grosso, sonata barokowa, uwertura, opera, oratorium, pasja, kantata);

4) wymienia i charakteryzuje twórczość kompozytorów (Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, klawesyniści francuscy: Jean Philippe Rameau, François Couperin).

II. Analiza i interpretacja dzieł muzycznych. Uczeń:

1. zna podstawowe terminy i pojęcia właściwe dla opisu i zrozumienia wybranych dzieł muzycznych;

3. zna konteksty kulturowe i naukowe powstawania muzyki;

4. dokonuje analizy percepcyjnej, uwzględniając:

e) funkcje: np. religijna, społeczna, użytkowa, artystyczna i in.;

5. rozpoznaje cechy stylistyczne utworu reprezentującego określoną epokę muzyczną.

III. Tworzenie wypowiedzi związanych z historią i kulturą muzyczną. Uczeń:

1. wypowiada się w formie ustnej (np. dyskusja, prezentacja, debata) i/lub pisemnej (np. esej, referat) o dziełach muzycznych w oparciu o podstawową terminologię;

3. interpretuje i odczytuje w kontekście dokonań epoki wybrane dzieła muzyczne.

Nauczysz się

przedstawiać genezę oratorium jako gatunku wokalno‑instrumentalnego;

wykazywać cechy oratorium jako formy barokowej;

określać kryteria podziału oratorium;

opisywać dokonania twórców oratoriów w różnych krajach;

przedstawiać treść oratorium Haendla.

Geneza oratorium i jego rodzaje

Oratorium jest formą wokalno‑instrumentalną powstałą w baroku w wyniku połączenia form powstałych równolegle z nim oraz wcześniejszych. Jest więc gatunkiem syntetycznym, a jego założenia są nieokreślone. Najbardziej znaczącymi w kształtowaniu się oratorium formami były średniowieczne madrygałyMadrygałmadrygały o tematyce religijnej, dialogowane laudy dramatyczne, widowiskowe formy dramatyczne pochodzące z renesansu oraz historie biblijne, wykonywane z muzyką w trakcie najważniejszych świąt. Początkowo termin oratorium (łac. oratio – modlitwa) oznaczał budynek, w którym odbywały się modlitwy, połączone ze śpiewami religijnymi. Pierwszy taki obiekt założył w 1575 roku przy rzymskim Chiesa Nuova Philip Neri (1515 – 1595), włoski kompozytor, który napisał 94 utwory oparte na Biblii i źródłach hagiograficznych, przeznaczone na wielogłosowy chór z towarzyszeniem instrumentów i basso continuoBasso continuobasso continuo i o dramatycznej formie, znacząco wpływając na kształtowanie się oratorium. Jako termin określający kompozycję muzyczną został użyty dopiero przez Pietra della Valle w Oratorio della Purificatione z 1640 roku.

Muzyka czasów baroku - oratorium

R1MEMtPIxebiR
Film pod tytułem Muzyka czasów Baroku. W załączonym pliku tekstowym znajdują się informacje przekazywane w czasie projekcji filmu.

Rozwój oratorium w Europie

We Włoszech forma oratorium skonkretyzowała się głównie w dziełach Giacomo Carissimiego (1605 - 1674), który za najważniejsze uznał głosy solowe, występujące w duetach. Ich partie były deklamowane i zawierały wyeksponowane partie aryjneAriapartie aryjne. Częściej niż u innych występują u kompozytora chóryChórchóry, pełniące rolę komentatorów wydarzeń, prowadzące narrację i przekazujące treści pochwalne, refleksyjne. U Carissimiego chóry zawierały aż do 12 głosów.

R1FR192Sd1d7e
Utwór muzyczny: L'Oratorio della santissima Vergine autorstwa Giacomo Carissimi. Wykonawca: Les Paladins pod dyrekcją Jérôme Corréasa. Utwór ten został wykonany i zarejestrowany podczas Festival Oude Muziek, który odbył się 29 sierpnia 2020 roku. Kompozycja ma wolne tempo. Wykonywana jest przez głosy żeńskie i męski z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego. Cechuje ją liryczny, tkliwy, a momentami dramatyczny charakter.

Forma włoskiego oratorium wcześnie przyjęła się w Wiedniu, gdzie istniały jego dwa typy: wykorzystywane podczas liturgii oraz pasyjne, mające cechy operyOperaopery (zakładano kostiumy) i wykonywane były w Wielki Czwartek i Wielki Piątek (tzw. sepolcro) przy grobie Chrystusa. Włoska forma funkcjonowała także w katolickich Niemczech, natomiast część protestancka miała własną formę oratorium, które oparte było na własnych poglądach religijnych, ze znacząca rolą chorału protestanckiego. W katolickiej części Niemiec przejmowane były wzory włoskie. Niemcy protestanckie tworzyły natomiast własny model oratorium, oparty na tradycji lokalnej: luterańskich historiach bazujących na tekstach biblijnych, pasjach czy też dramatach religijnych wystawianych przez uczniów w szkołach. We wszystkich tych gatunkach znaczącą rolę odgrywał chorał protestancki. Znaczącą rolę w oratorium protestanckim miała oparta na tradycjach Historia radosnego i zwycięskiego Zmartwychwstania naszego Zbawcy i Wyzwoliciela Jezusa Chrystusa Heinricha Schütza (1585- 1672) z 1623 roku, w której zostały zawarte: chorałChorałchorał i polifonia. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) jest natomiast autorem słynnego Oratorium na Boże Narodzenie, składającego się z sześciu części i opracowanego na śpiew solowy, mieszany chór i orkiestręOrkiestraorkiestrę, a spopularyzowanego dzięki kołysance Śpij moje kochanie.

RDMrAQAoToJQ0
Ilustracja interaktywna zawiera obraz autorstwa Christopha Spatnera przedstawiający portret Heinricha Schutza. Kompozytor ma siwe włosy zaczesane do tyłu, wąsy i spiczastą bródkę. Ma na sobie czarny ubiór z białym, dużym kołnierzem i białymi mankietami. Na środku piersi ma przypiętą broszę, a w prawej ręce trzyma zwiniętą kartkę z nutami. Na ilustracji dodatkowo udostępniono zawartość w postaci informacji i utworu muzycznego:y: Historia radosnego i zwycięskiego Zmartwychwstania naszego Zbawcy i Wyzwoliciela Jezusa Chrystusa SWV 50, autorstwa Heinricha Schütza. Kompozycja ma szybkie tempo. Cechuje ją dynamiczny, ruchliwy, patetyczny charakter. Wykonywany jest w dynamice forte.
Christoph Spatner, „Portret Heinricha Schütza", ok. 1660, Muzeum Uniwersytetu Lipskiego, Niemcy, wikimedia.org, domena publiczna (ilustracja); Heinrich Schütz, „Historia radosnego i zwycięskiego Zmartwychwstania naszego Zbawcy i Wyzwoliciela Jezusa Chrystusa SWV 50”, 1623, online-skills, CC BY 3.0
RVP7K4xT2pMGb
Utwór muzyczny: Oratorium na Boże Narodzenie BWV 248 "Śpij moje kochanie", autorstwa Johanna Sebastiana Bacha. Wykonawca: English Baroque Soloists pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Kompozycja ma umiarkowane tempo. Cechuje ją spokojny, czuły, pełny troski charakter.

Promotorem oratorium we Francji był uczeń G. Carissimiego, Marc‑Antoine Charpentier, który tworzył oratoria włoskie, często z tekstem w języku francuskim. Włoską formę wzbogacił o lokalne cechy, dostrzegalne głównie w recytatywach i wielogłosowych partiach chóralnych, stosujących kunsztowny styl polifonicznyPolifoniapolifoniczny i koncertujący. Był jednak jednym z nielicznych kompozytorów, uprawiającym tę formę, która w państwie Ludwika XIV nie cieszyła się popularnością.

RCNevNu71BNxB
Ilustracja interaktywna przedstawia portret Marc-Antoine Charpentiera. Artysta ma długie, kręcone włosy. Ma skupiony wyraz twarzy, spiczasty nos i dziurkę w brodzie. Na ilustracji dodatkowo udostępniono zawartość w postaci informacji i utworu muzycznego: Oratorio de Noel, Laissez paistre vos bêtes, autorstwa Marc-Antoine Charpentier. Wykonawca: Aradia Ensamble, pod dyrekcją Kevina Mallona. Kompozycja ma umiarkowane tempo. Cechuje ją radosny, dostojny, taneczny charakter. Wykonywana jest przez wysoki głos żeński z akompaniamentem orkiestry.
Autor nieznany, „Portret Marc-Antoine Charpentier”, ok. 1700, wikimedia.org, domena publiczna (ilustracja); Marc-Antoine Charpentier, „Oratorio de Noel”, „Laissez paistre vos bêtes”, ok. 1690, online-skills, CC BY 3.0

Angielska odmiana oratorium powstała dzięki Georgowi Fridrichowi Haendlowi (1685‑1759) – Niemcowi, który w 1712 roku przeprowadził się do Londynu oraz został jednym z głównych kompozytorów Royal Academy of Music. Oratoria Haendla łączą cechy włoskiej i niemieckiej odmiany tej formy oraz opery i kantatyKantatakantaty. Kompozytor zazwyczaj dzielił je na 3 akty, a antraktyAntraktantrakty często wypełniał improwizacjami organowymi. Kunsztowność jego dzieł została dostrzeżona we wszystkich ośrodkach europejskiej muzyki, a sam Haendel został okrzyknięty mistrzem oratoriów.

Największe oratorium Haendla – Mesjasz

Haendel jest autorem wielu oratoriów, ale największą sławę przyniósł mu Mesjasz. Monumentalna partyturaPartyturapartytura około dwu i pół godzinnego dzieła została stworzona w niespełna trzy tygodnie. Ciekawostką jest fakt napisania go w momencie, gdy, zmęczony wieloma intrygami związanymi z własną twórczością , zamierzał opuścić Anglię. Premiera 13 kwietnia 1742 w Dublinie została przyjęta z entuzjazmem, mimo wątpliwości kompozytora w sukces.

R1DPTZg70I8Ks1
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
R1cBHOPsDxQw81
Ilustracja interaktywna przedstawia portret Georgea Fridricha Haendela pędzla Balthasara Dennera. Kompozytor ma poważny wyraz twarzy. Na głowie ma białą perukę o długich, kręconych włosach. Ubrany jest w brązowo-złoty kubrak z guzikami i białą koszulę z żabotem. Na ilustracji dodatkowo udostępniono zawartość w postaci obrazów i utworu muzycznego: 1. Obraz Prorok Izajasz autorstwa Michała Anioła. Mężczyzna siedzi ze skrzyżowanymi nogami. Ma siwe rozwiane włosy. Ubrany jest w wielobarwne, rozwiane szaty. Jedną rękę ma uniesioną ku górze a drugą trzyma księgę. Z tyłu widoczne są głowy dwójki dzieci. Utwór muzyczny: I część oratorium Mesjasz Georgea Fridricha Haendela. Kompozycja ma zróżnicowane tempo i charakter. Pierwsza część jest zapowiedzią przyjścia Mesjasza. 2. Obraz Ukrzyżowanie Francisco de Zurbarána. Na obrazie znajduje się ukrzyżowany Chrystus na ciemnym tle. Utwór muzyczny: II część oratorium Mesjasz Georgea Fridricha Haendela. Kompozycja ma zróżnicowane tempo i charakter. Opowiada o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza. 3. Obraz Przemienienie Pańskie Ludovica Carracciego. Znajduje się na nim postać Jezusa, która z chmur ukazuje podniesioną do góry rękę. Po bokach znajdują się dwie postacie. Na dole znajdują się odwrócone tyłem sylwetki ludzi, swoją postawą sugerujące obawę przed gestem Chrystusa. Utwór muzyczny: III część oratorium Mesjasz Georgea Fridricha Haendela. Kompozycja ma zróżnicowane tempo i charakter. Część trzecia opowiada o misji zbawienia ludzkości
George Fridrich Haendel „Oratorium Mesjasz”, 1741, wyk. orkiestra i chór Filharmonii Londyńskiej, online-skills, CC BY 3.0
Polecenie 1

W odniesieniu do tekstu Katarzyny Gugnowskiej i fragmentu Mesjasza Georga Fridricha Haendla wskaż rozpoznane cechy oratorium jako formy barokowej.

R1UTzsdVjHgCu
Po ustawieniu się kursorem myszy w szarym polu, należy w nie wpisać odpowiedź do polecenia. Nad polem umieszczone są przyciski: Zapisz (pozwala na zapisanie wpisanej odpowiedzi), Drukuj (umożliwia wydrukowanie wpisanej odpowiedzi), Wyczyść (usuwa wpisaną treść).

Zadania

R8A2Qk5rpMyQW
Ćwiczenie 1
Do kompozytorów dopasuj kraje, których przedstawicielami są w muzyce oratoryjnej. Możliwe odpowiedzi: 1. Giacomo Cariassimi 2. Jan Sebastian Bach 3. Marc-Antoine Charpenter 4. Georg Friedrich Haendel Możliwe odpowiedzi: 1. Włochy 2. Niemcy 3. Francja 4. Anglia
R1Sb3aPfWbYis1
Ćwiczenie 2
W jakiej epoce powstało oratorium? Możliwe odpowiedzi: 1. średniowiecze 2. renesans 3. romantyzm 4. barok
Rhikm5ZH5FeNs
Ćwiczenie 3
Spośród podanych poniżej cech zaznacz te, które są właściwe dla oratorium. Możliwe odpowiedzi: 1. Forma wokalno-instrumentalna, 2. Posiada podział na części/akty, 3. Najczęściej o tematyce religijnej, 4. Forma niesceniczna, 5. Forma sceniczna, 6. Forma instrumentalna, 7. Forma wokalna, 8. Najczęściej o tematyce świeckiej
RIsEXybPkkVCG
Utwór muzyczny: Historia radosnego i zwycięskiego Zmartwychwstania naszego Zbawcy i Wyzwoliciela Jezusa Chrystusa SWV 50, autorstwa Heinricha Schütza. Kompozycja ma szybkie tempo. Cechuje ją dynamiczny, ruchliwy, patetyczny charakter. Wykonywany jest w dynamice forte.
RYyjLONYTDl58
Utwór muzyczny: L'Oratorio della santissima Vergine autorstwa Giacomo Carissimi. Wykonawca: Les Paladins pod dyrekcją Jérôme Corréasa. Utwór ten został wykonany i zarejestrowany podczas Festival Oude Muziek, który odbył się 29 sierpnia 2020 roku. Kompozycja ma wolne tempo. Wykonywana jest przez głosy żeńskie i męski z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego. Cechuje ją liryczny, tkliwy, a momentami dramatyczny charakter.
R18luDarNani7
Utwór muzyczny: Oratorium na Boże Narodzenie BWV 248 "Śpij moje kochanie", autorstwa Johanna Sebastiana Bacha. Wykonawca: English Baroque Soloists pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Kompozycja ma umiarkowane tempo. Cechuje ją spokojny, czuły, pełny troski charakter.
R15wI9juhaN7J
Ćwiczenie 4
Dopasuj tytuły utworów do nazwisk kompozytorów. Możliwe odpowiedzi: 1 Giacomo Carissimi 2. Heinrich Schütz 3. Johann Sebastian Bach Możliwe odpowiedzi: 1. L'Oratorio della santissima Vergine 2. Historia radosnego i zwycięskiego Zmartwychwstania naszego Zbawcy i Wyzwoliciela Jezusa Chrystusa 3. Oratorium na Boże Narodzenie
RJC6B3V5gRjM8
Ćwiczenie 5
Uporządkuj tematykę poszczególnych aktów oratorium Mesjasz Georga Fridricha Haendla. Elementy do uszeregowania: 1. Zbawienie ludzkości, 2. Życie, śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza, 3. Zapowiedź przyjścia Mesjasza
R1Ar1sTcJtVYa
Ćwiczenie 6
Uzupełnij tekst. Terminem oratorium, z łac. 1. Pietro della Valle, 2. oratio, 3. modlitwy, 4. Philip Neri, 5. śpiewami, określano budynek w którym odbywały się 1. Pietro della Valle, 2. oratio, 3. modlitwy, 4. Philip Neri, 5. śpiewami połączone ze 1. Pietro della Valle, 2. oratio, 3. modlitwy, 4. Philip Neri, 5. śpiewami religijnymi.
Pierwszy taki obiekt założył 1. Pietro della Valle, 2. oratio, 3. modlitwy, 4. Philip Neri, 5. śpiewami. Termin określający kompozycję muzyczną został użyty dopiero w 1640 roku przez 1. Pietro della Valle, 2. oratio, 3. modlitwy, 4. Philip Neri, 5. śpiewami w Oratorio della Purificatione.
R19C1Fb8OGqZ8
Ćwiczenie 7
Do definicji dołącz terminy. Ludowa pieśń śpiewana dziecku, aż do jego uśpienia 1. kołysanka, 2. madrygał, 3. antrakt.
Przerwa między aktami przedstawienia teatralnego, opery; także utwór muzyczny wykonywany między aktami opery, baletu – 1. kołysanka, 2. madrygał, 3. antrakt.
Gatunek świeckiej muzyki wokalnej, uprawiany w okresie średniowiecza, renesansu i wczesnego baroku, głównie we Włoszech – 1. kołysanka, 2. madrygał, 3. antrakt.

Słownik pojęć

Antrakt
Antrakt

przerwa między aktami przedstawienia teatralnego, opery; także utwór muzyczny wykonywany między aktami opery, baletu.

Aria
Aria

pieśń solowa z akompaniamentem instrumentalnym, wchodząca w skład opery, kantaty, oratorium i mszy, różniąca się od poprzedzającego ją często recytatywu rozwiniętą kantyleną, śpiewnością, stanowiąca wyodrębniony, samodzielny fragment; także samodzielny utwór (aria koncertowa, aria concertante); spotykana również w muzyce czysto instrumentalnej, zwłaszcza w barokowej suicie; aria da capo, aria 3‑częściowa ABA (B — część kontrastująca), rozwinięta w szkole neapolitańskiej.

Basso continuo
Basso continuo

(bas cyfrowany, generałbas) typ instrumentalnego towarzyszenia, stanowiącego harmoniczną podstawę utworu, stosowany we wszystkich gatunkach muzyki 1600 -ok. 1750. Nad nutami głosu basowego były umieszczone cyfry i znaki chromatyczne wskazujące, jakie akordy należy zbudować na dźwiękach basu; basso continuo, realizowane głównie na instrumentach klawiszowych (także strunowych szarpanych), wymagało kunsztu improwizacji.

Chorał
Chorał

ogólnie: śpiew chóralny (łaciński cantus choralis); najczęściej wiązał się z liturgią (chorał gregoriański, chorał protestancki); opracowanie melodii chorał protestanckiego — chóralne lub instrumentalne; także utwór o uroczystym, poważnym, hymnicznym charakterze.

Chór
Chór

zespół śpiewaków wykonujących utwór jedno- lub wielogłosowy a cappella lub z towarzyszeniem instrumentów; rozróżnia się chór męski, żeński, chłopięcy, mieszany, 1-, 2-, 3-, 4- (najczęściej) i więcej głosowy; chór 4‑głosowy mieszany składa się z sopranów, altów, tenorów i basów.

Kantata
Kantata

(wł. cantare – śpiewać), wieloczęściowy, niesceniczny utwór wokalny, złożony z arii, recytatywów, duetów, ansambli, chórów i ritornelów instrumentalnych.

Kołysanka
Kołysanka

ludowa pieśń śpiewana kołysanemu w kolebce dziecku, aż do jego uśpienia (stąd element improwizacji w kołysance ludowej); utwór muzyczny z tekstem lub bez, naśladujący kołysankę ludową, zazwyczaj w prostej formie pieśni (ABA), wykorzystujący często basso ostinato.

Madrygał
Madrygał

gatunek świeckiej muzyki wokalnej, uprawiany w okresie średniowiecza, renesansu i wczesnego baroku, głównie we Włoszech.

Opera
Opera

dramatyczno‑muzyczny, wokalno‑instrumentalny, z akcją dramatyczną, monologami i dialogami ujętymi w libretcie, przeznaczony do wykonania na scenie (z odpowiednią scenografią), zwykle w specjalnie do tego celu zbudowanym teatrze operowym, również zwanym operą.

Orkiestra
Orkiestra

(wł. orchestra) wieloosobowy zespół instrumentalny pod kierownictwem dyrygenta.

Partytura
Partytura

zapis utworu zespołowego, sporządzony tak, aby wszystkie partie (głosy) utworu były zestawione jedna nad drugą wg określonego porządku, odzwierciedlającego ich wzajemne zsynchronizowanie.

Polifonia
Polifonia

rodzaj faktury wynikający z występowania w utworze kilku niezależnych, lecz skoordynowanych ze sobą linii melodycznych, także technika kompozytorska polegająca na prowadzeniu, zgodnie z regułami kontrapunktu, jednocześnie 2 lub więcej linii melodycznych.

Słownik opracowano na podstawie:

Habela J, Słowniczek muzyczny, PWN 1983

https://encyklopedia.pwn.pl/

Biblioteka muzyczna

R1FR192Sd1d7e
R1eJy3wgbkMh3
RVP7K4xT2pMGb
R1I3ZkDcYp7SH
Przewiń
Głośność

  Bibliografia

  Bukofzer M., Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, PWN 1970.

  Gwizdalanka D., Historia muzyki 2, PWM 2006.

  Habela J, Słowniczek muzyczny, PWN 1983.

  Szlagowska D. Muzyka Baroku, Akademia Muz. w Gdańsku, 1998.

  http://www.chopin.edu.pl/pl/inne/georg‑friedrich‑handel‑mesjasz‑omowienie