Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Sprawdź swoją wiedzę biorąc udział w quizie.

1
1Sprawdź swoją wiedzę5470Brawo!Niestety, spróbuj jeszcze raz.1
Test

Sprawdź swoją wiedzę

Liczba pytań:
5
Limit czasu:
4 min
Twój ostatni wynik:
-

Rozwiąż poniższy test składający się z piętnastu pytań jednokrotnego wyboru.

1
Ćwiczenie 1
R1aq1IbhurDwE
1. Co to jest schemat Hornera? Możliwe odpowiedzi: 1. Sposób wyznaczania największego wspólnego dzielnika dwóch wielomianów wielu zmiennych., 2. Sposób wyznaczania największego wspólnego dzielnika dwóch wielomianów jednej zmiennej., 3. Sposób obliczania wartości wielomianu jednej zmiennej wykorzystujący minimalną liczbę mnożeń., 4. Sposób wyznaczania rozwiązania dwóch wielomianów dwóch zmiennych.
1
Ćwiczenie 2
R6n4NMLysc5Pw
2. Do czego, oprócz obliczania wartości wielomianu, stosuje się algorytm Hornera? Możliwe odpowiedzi: 1. Do dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian (ax^n-b)., 2. Do dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian (x-b)., 3. Do mnożenia wielomianu W(x) przez dwumian (ax^n-b)., 4. Do mnożenia wielomianu W(x) przez dwumian (x-b).
1
Ćwiczenie 3
R1NNvIbBNugfU
3. Stosując schemat Hornera do obliczenia wartości wielomianu stopnia n należy wykonać: Możliwe odpowiedzi: 1. n-1 mnożeń i n dodawań, 2. n mnożeń i n dodawań, 3. n-1 mnożeń i n-1 dodawań, 4. n mnożeń i n-1 dodawań
1
Ćwiczenie 4
Rtveclv8j0rJW
4.Jaki wzór otrzymamy, wykorzystując schemat Hornera w celu obliczenia wartości wielomianu, gdzie
a_0 ... a_n to mnożniki potęg zmiennej x?
Poszczególne wyrazy wielomianu są zapisane od najniższej potęgi zmiennej x do najwyższej. Możliwe odpowiedzi: 1. W(x)=a_0+x(a_1+x(a_2+...+x(a_{n-1}+xa_n)...)), 2. W(x)=x(a_0+a_x+x(a_2+...+x(a_{n-1}+xa_n)...)), 3. W(x)=a_0+x(a_1+(xa_2+...+x(a_{n-1}+xa_n)...)), 4. W(x)=a_n+x(a_n-1+x(a_n-2+...+x(a_{1}+xa_0)...))
1
Ćwiczenie 5
R1CtbH7iXtPo2
5. Jaki wzór otrzymamy, zapisując wielomian
W(x)=3x^3-6x^2+9x-13
przy wykorzystaniu schematu Hornera? Możliwe odpowiedzi: 1. W(x)=((3x+6)x+9)x-13, 2. W(x)=(3(3x-6)x-3)x-13, 3. W(x)=((3x^2-6)x+9)x-13, 4. W(x)=((3x-6)x+9)x-13
2
Ćwiczenie 6
RiGpKFJ3wMf7N
6. Co należy dopisać do algorytmu w miejsce "...", aby działał poprawnie?

1. def rek_horner(stopien, wsp, x):
2. if stopien == 0:
3. return wsp[stopien]
5. else:
6. ... Możliwe odpowiedzi: 1. return x * rek_horner(stopien - 1, wsp, x) / wsp[stopien], 2. return x * rek_horner(stopien - 1, wsp, x) + wsp[stopien], 3. return x * rek_horner(stopien - 1, wsp, x) * wsp[stopien], 4. return x * rek_horner(stopien - 1, wsp, x) - wsp[stopien]
2
Ćwiczenie 7
R7jiiVNKhmuXq
7. Co wypisze poniższy algorytm?

1. def rek_horner(stopien, ws, x):
2. if stopien == 0:
3. return wsp[stopien]
4. else:
5. return x*rek_horner(stopien- 1, wsp, x) + wsp[stopien]
6.
7. print(rek_horner(1, [1, 1], 7)) Możliwe odpowiedzi: 1. 9, 2. 1, 3. 8, 4. 7
2
Ćwiczenie 8
RLNU0N1AuYh4Q
8. Co wypisze poniższy algorytm?

1. def rek_horner(stopien, wsp, x):
2. if stopien == 0:
3. return wsp[stopien]
4. else:
5. return x*rek_horner(stopien - 1, wsp, x) + wsp[stopien]
6.
7. print(rek_horner(0, [1], 7)) Możliwe odpowiedzi: 1. 7, 2. 9, 3. 1, 4. 8
2
Ćwiczenie 9
RmcoLQQWnfdEH
9. Co wypisze poniższy algorytm?

1. def rek_horner(stopien, wsp, x):
2. if stopien ==0:
3. return wsp[stopien]
4. else:
return x*rek_horner(stopien -1 , wsp, x) + wsp[stopien]
5.
6. print(rek_horner(1, [1,0], 7)) Możliwe odpowiedzi: 1. 8, 2. 1, 3. 7, 4. 9
2
Ćwiczenie 10
RcYqworE272GD
10. Ile operacji zostanie wykonanych w poniższym przykładzie?

1. def rek_horner(stopien, wsp, x):
2. global operacje
3. if stopien == 0:
4. return wsp[stopien]
5. else:
6. operacje += 2
7. return x*rek_horner(stopien - 1, wsp, x) + wsp[stopien]
8.
9. operacje = 0
10. rek_horner(1, [1,1], 7)
11. print(operacje) Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 2, 3. 3, 4. 4
3
Ćwiczenie 11
R1Hk5bJ4Ip4iD
11. Ile operacji zostanie wykonanych w poniższym przykładzie?

1. def rek_horner(stopien, wsp, x):
2. global operacje
3. if stopien == 0:
4. return wsp[stopien]
5. else:
6. operacje += 2
7. return x*rek_horner(stopien - 1, wsp, x) + wsp[stopien]
8.
9. operacje = 0
10. rek_horner(1, [1,0], 7)
11. print(operacje) Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 2, 3. 3, 4. 4
3
Ćwiczenie 12
RWphqJVT1MrWr
12. Ile operacji zostanie wykonanych w poniższym przykładzie?

def rek_horner(stopien, wsp, x):
global operacje
if stopien == 0:
return wsp[stopien]
else:
operacje += 2
return x*rek_horner(stopien - 1, wsp, x) + wsp[stopien]

operacje = 0
rek_horner(2, [1,1,1], 7)
print(operacje) Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 2, 3. 3, 4. 4
3
Ćwiczenie 13
R160lMC8JCC44
13. Co wypisze poniższy algorytm?

1. def horner_iter(wsp, x):
2. ""Współczynniki w liście wsp należy podać od końca""
3. stopień = len(wsp) - 1
4. wynik = wsp[stopien]
5. while stopien > 0:
6. stopien = stopien - 1
7. wynik = wynik*x+wsp[stopien]
8. return wynik
9.
10. print(horner_iter([1,1], 7)) Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 7, 3. 8, 4. 9
3
Ćwiczenie 14
RRLA5JGyHhWFL
14. Co wypisze poniższy algorytm?

1. def horner_iter(wsp, x):
2. ""Współczynniki w liście wsp należy podać od końca""
3. stopien = len(wsp) - 1
4. wynik = wsp[stopien]
5. while stopien = stopien - 1
6. wynik = wynik*x+wsp[stopien]
7. return wynik
8.
9. print(horner_iter([1,0], 7)) Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 9, 3. 7, 4. 8
3
Ćwiczenie 15
RlzvUIPhbuxBT
15. Co wypisze poniższy algorytm?

def horner_iter(wsp, x):
"""Współczynniki w liście wsp należy podać od końca"""
stopien = len(wsp) - 1
wynik = wsp[stopien]
while stopien > 0:
stopien = stopien - 1
wynik = wynik*x + wsp[stopien]
return wynik

print(horner_iter([0,1], 7)) Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 7, 3. 8, 4. 9
2
Polecenie 2
R1S81nzDGxNPm
Wstaw właściwe słowa w luki w tekście. Inaczej plan to 1. Wielomianach, 2. Generatorze, 3. Schemat, 4. Algorytm, 5. Instrukcje, 6. Krotka.
Tupla po polsku to 1. Wielomianach, 2. Generatorze, 3. Schemat, 4. Algorytm, 5. Instrukcje, 6. Krotka.
W informatyce sposób postępowania/opis sposobu rozwiązania problemu to 1. Wielomianach, 2. Generatorze, 3. Schemat, 4. Algorytm, 5. Instrukcje, 6. Krotka.
Niniejsza lekcja mówi o 1. Wielomianach, 2. Generatorze, 3. Schemat, 4. Algorytm, 5. Instrukcje, 6. Krotka.
Polecenia to inaczej 1. Wielomianach, 2. Generatorze, 3. Schemat, 4. Algorytm, 5. Instrukcje, 6. Krotka.
Instrukcja yield wykorzystywana jest w 1. Wielomianach, 2. Generatorze, 3. Schemat, 4. Algorytm, 5. Instrukcje, 6. Krotka.