Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Rozwiąż interaktywny quiz i sprawdź, czy dobrze intepretujesz fragment dotyczący legendy Jana i Cecylii w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Przed tobą 9 pytań o rosnącym poziomie trudności. Każdy błąd uniemożliwia kontynuowanie quizu – zacznij wtedy od nowa.
Rozwiąż interaktywny quiz i sprawdź, czy dobrze intepretujesz fragment dotyczący legendy Jana i Cecylii w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Przed tobą 9 pytań o rosnącym poziomie trudności. Każdy błąd uniemożliwia kontynuowanie quizu – zacznij wtedy od nowa.
R1GQBoG1y9Qcz1Zagraj i sprawdź, czy dobrze intepretujesz fragment dotyczący legendy Jana i Cecylii w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.194.560Gratulacje!Sprawdź, które odpowiedzi są nieprawidłowe i spróbuj jeszcze raz.1
Test

Zagraj i sprawdź, czy dobrze intepretujesz fragment dotyczący legendy Jana i Cecylii w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

Liczba pytań:
9
Limit czasu:
4.5 min
Twój ostatni wynik:
-
Polecenie 2

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w grze edukacyjnej scharakteryzuj ród Bohatyrowiczów, określając ich system wartości, usytuowanie w społeczeństwie i życiowe cele. 

R1TUaKX9NUo1q
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z fragmentem opracowania Marii Żmigrodzkiej i zdefiniuj pozytywizm w ujęciu Elizy Orzeszkowej, odnosząc go do historii Jana i Cecylii.

1
Maria Żmigrodzka Pozytywizm Elizy Orzeszkowej

Nie wiadomo, czy są bogowie, ale trudna cnota ludzka jest „perłą ziemskiego szczęścia”. Zwycięstwo człowieka nad śmiercią zapewnia w koncepcji Orzeszkowej nie tylko nieśmiertelność atomów materii — uczucia i myśli to atomy duszy człowieka, tak jak te, które składają jego ciało, nie giną one nigdy, ale sprzęgają się z atomami dusz innych, tworzą coraz nowe światy. [PZ 50, 239] Człowiek cnotliwy żyje wiecznie nieśmiertelnością ludzkości. Jest to wyraźne przezwyciężenie sceptycyzmu Renana wobec ubóstwienia człowieczeństwa, niebędącego według niego najwyższym, nieprzekraczalnym ogniwem „stawania się ideału”.

cyt Źródło: Maria Żmigrodzka, Pozytywizm Elizy Orzeszkowej, „Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1971, nr 62/4, s. 62.
R1IRg3v3Rauj6
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, czemu służy ulokowanie historii o Janie i Cecylii w XVI wieku.

R1IRg3v3Rauj6
(Uzupełnij).