Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1
1

Przetestuj zaprezentowany algorytm zliczania sumy elementów z listy. Następnie zbuduj algorytm, w którym lista będzie zawierała kilka imion, a algorytm zliczy sumę liter we wszystkich imionach.

R7pEzpH5ThB0W1
Zaprojektuj algorytm zliczania sumy z elementów listy. Następnie zbuduj algorytm, w którym lista będzie zawierała kilka imion, a algorytm zliczy sumę liter we wszystkich imionach.

Przenalizuj zaprezentowany kod w języku PHP algorytmu zliczania sumy elementów z listy. Następnie zbuduj algorytm w języku Python , w którym lista będzie zawierała kilka imion, a algorytm zliczy sumę liter we wszystkich imionach.

Linia 1. $suma średnik. Linia 2. $i średnik. Linia 5. $suma znak równości 0 średnik. Linia 6. foreach otwórz nawias okrągły array otwórz nawias okrągły 8 przecinek 2 przecinek 3 przecinek 7 przecinek 11 zamknij nawias okrągły as $i zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 7. $suma znak równości $suma plus $i średnik. Linia 8. zamknij nawias klamrowy. Linia 9. print otwórz nawias okrągły $suma zamknij nawias okrągły średnik.

Zapisz swój kod poniżej.

R3rZ63H5AttHA
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Polecenie 2

Rozwiąż quiz dotyczący różnych zastosowań pętli for w języku Python. Sprawdź swoją wiedzę.

Pętle iteracyjne w języku Python – quiz7575Dobrze, udało ci się rozwiązać quiz!Spróbuj jeszcze raz!1
Test

Pętle iteracyjne w języku Python --- quiz

Liczba pytań:
7
Limit czasu:
5 min
Twój ostatni wynik:
-