Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czym jest izolowany układ ciał?

R187odCDVNfQy
Opis alternatywny grafiki interaktywnej.

Grafika interaktywna przedstawia zdjęcie działa artyleryjskiego opisanego numerem jeden, przymocowanego do podłoża opisanego numerem trzy, obsługiwanego przez żołnierzy, z którego wylatuje pocisk oznaczony numerem dwa.

Po naciśnięciu numeru jeden po prawej stronie zdjęcia pojawia się tekst pod tytułem „Armata” następującej treści: „Armata w trakcie wystrzału zostaje odepchnięta do tyłu z prędkością oznaczoną małą literą v z indeksem dolnym a i znaczkiem wektora ponad nią, w wyniku zjawiska odrzutu. Prędkość tuż po wystrzale może być wyznaczona z zasady zachowania pędu. Pęd armaty jest równy pędowi wystrzelonego pocisku.”

Po naciśnięciu numeru dwa po prawej stronie zdjęcia pojawia się tekst pod tytułem „Pocisk” następującej treści: „Pocisk tuż po wystrzale porusza się z prędkością oznaczoną małą literą v z indeksem dolnym p i znaczkiem wektora ponad nią. Prędkość pocisku tuż po wystrzale jest znacznie większa niż prędkość, z jaką zostanie odrzucone działo. Wynika to z zasady zachowania pędu. Całkowity pęd układu złożonego z armaty i pocisku, w chwili wystrzału i tuż po nim, jest stały.”

Po naciśnięciu numeru trzy po prawej stronie zdjęcia pojawia się tekst pod tytułem „Podłoże” następującej treści: „Armata znajduje się na podłożu. Pomiędzy podłożem a działem występuje siła tarcia, przeciwdziałająca ruchowi armaty po wystrzale. Prędkość armaty maleje. Układ złożony z armaty i pocisku może być traktowany jako izolowany układ ciał tylko w chwili wystrzału.”
Polecenie 1

Zastanów się nad tym, co (jakie ciała) musimy uwzględnić jeszcze w układzie z armatą i pociskiem, aby uznać taki układ za izolowany.

Polecenie 2

Czy sam pocisk podczas lotu może zostać uznany za układ izolowany?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida