Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RA4nTXdBBM0uf1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdania: Izolowanym układem ciał nazywamy zbiór elementów oddziałujących / nieoddziałujących ze sobą wzajemnie i oddziałujących / nieoddziałujących z otoczeniem. Wypadkowa wszystkich sił zewnętrznych w izolowanym układzie ciał jest równa zero / może być większa od zera.
R1S3pzofQSn2L1
Ćwiczenie 2
Układ wózków znajdujący się na torze powietrznym: Możliwe odpowiedzi: 1. możemy uznać za izolowany układ ciał, ponieważ foremna wózki nie działa siła ciężkości., 2. możemy uznać za izolowany układ ciał, ponieważ siła ciężkości wózków równoważona jest przez siłę podmuchu powietrza., 3. nie jest izolowanym układem ciał, ponieważ na wózki działa siła ciężkości.
RqHwt1LxAjT741
Ćwiczenie 3
Które z podanych układów możemy uznać za izolowany układ ciał? Możliwe odpowiedzi: 1. Kule bilardowe, tuż po zderzeniu., 2. Statek kosmiczny poruszający się w przestrzeni międzyplanetarnej., 3. Armata w chwili t=2s po wystrzale pocisku.
2>
Ćwiczenie 4
R17wTlxrzLZGL
Na torze powietrznym umieszczona dwa wózki o masach m1=1kgm2=0,5kg. Wózki te poruszają się naprzeciw siebie z prędkościami v1=0,9msv2=1,2ms. W pewnej chwili pomiędzy wózkami dochodzi do zderzenia niesprężystego, po którym wózki poruszają się wspólnie z prędkością końcową vk. Wyznacz wartość prędkości końcowej. vk = Tu uzupełnij ms
2>
Ćwiczenie 5
R1YOAfQMbiso1
Na torze powietrznym, na wózku o masie mw=0,5kg umieszczono pistolet pneumatyczny o masie mp=2kg. Początkowo wózek wraz z pistoletem pozostawał w spoczynku. W pewnej chwili z pistoletu wystrzelono pocisk o masie mx=20g z prędkością wylotową vx=50ms. Wyznacz prędkość z jaką po wystrzale poruszać się będzie wózek wraz z pistoletem. v = Tu uzupełnij
3>
Ćwiczenie 6
RXZpLqwusmPNv
Na pewnym torze powietrznym umieszczona dwa wózki o masach m1=0,25kgm2=0,50kg. Wózki te połączone zostały ściśniętą sprężyną oraz linką, która zapobiega zwolnieniu sprężyny. W pewnej chwili nitka została przecięta a zwolnienie sprężyny spowodowało ruch wózków. Lżejszy z wózków po zwolnieniu sprężyny poruszał się z prędkością v1=1,6ms. Wyznacz prędkość, z jaką po zwolnieniu sprężyny poruszać się będzie cięższy z wózków. v = Tu uzupełnij ms
RkInbuIyudBDD3
Ćwiczenie 7
W symulatorze skoku spadochronowego, skoczek umieszczony jest w pionowej tubie, do której od spodu wdmuchiwane jest powietrze pod dużym ciśnieniem. W ten sposób siła ciężkości skoczka równoważona jest przez siłę podmuchu powietrza. W pewnym eksperymencie skoczek o masie ms=80kg ma przy sobie odważnik o masie mo=5kg. Unosząc się, skoczek wyrzuca poziomo odważnik z prędkością vo=4ms. Jaki będzie skutek tego działania? Możliwe odpowiedzi: 1. Skoczek pozostanie w spoczynku., 2. Skoczek zacznie poruszać się poziomo z prędkością 0,25ms. Zwrot wektora prędkości będzie przeciwny względem wektora prędkości odważnika., 3. Skoczek zacznie poruszać się poziomo z prędkością około 0,24ms. Zwrot wektora prędkości będzie przeciwny względem wektora prędkości odważnika.
3>
Ćwiczenie 8
R1TUmAD579MY6
W izolowanym układzie ciał znajdującym się w przestrzeni kosmicznej znajdują się dwa ciała o masach m1=100tonm2=200ton. Ciało lżejsze oddziałuje na ciało cięższe siłą grawitacji, której wartość jest równa Fg=1,33104N.Wyznacz przyspieszenie, z jakim porusza się cięższe z ciał. Wynik podaj w jednostce nms2 (nanometry na sekundę kwadrat), z dokładnością do 0,01nms2. a = Tu uzupełnijnms2