Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R15Lqo1aSexcR1
Ilustracja interaktywna przedstawia moment zranienia. Na powierzchni skóry - w naskórku - jest przerwa, która przedstawia ranę. Po lewej i prawej stronie zranienia są zielone, pałeczkowate struktury. To patogeny, na przykład bakterie. Bakterie wnikają do skóry właściwej. Tam po ich prawej stronie jest obrazek makrofaga. Przypomina kształtem fioletową plamę. W jego środku są dwie jasnozielone pałeczki i owalna fioletowa struktura. Od makrofaga są przerywane strzałki w dół. Po lewej i prawej stronie strzałek są okrągłe niebieskie małe kulki - to ścieżka sygnalizacyjna cytokin. Strzałki biegną w dół w kierunku naczynia krwionośnego w skórze i przenikają do środka naczynia. To inicjacja naprawy tkanek. Ścieżka sygnalizacyjna cytokin biegnie także w kierunku neutrofila, który przeniknął przez ścianę naczynia krwionośnego i kieruje się ku górze - w kierunku rany. Neutrofil ma kształt zbliżony do koła. Jest jasnobrązowy, ma w środku ciemnobrązowy element. Od neutrofila, który przeniknął poza naczynie krwionośne, biegną trzy przerywane strzałki w kierunku patogenów - zielonych pałeczek. Nad naczyniem krwionośnym jest okrągła struktura z czerwonymi kulkami w środku i owalnym elementem. To komórka tuczna - mastocyt. Prowadzą od niej trzy przerywane strzałki w dół w kierunku ściany naczynia krwionośnego. Po lewej stronie ilustracji pod naskórkiem w pobliżu rany jest skupisko podłużnych komórek ułożonych poziomo - to płytki krwi. Płytki krwi ustawiają się pionowo w dolnej części rany pod naskórkiem, po lewej stronie schematu. Opisano: 1. Bakterie i inne patogeny wnikają przez ranę do tkanek., 2. Płytki krwi uwalniają białka krzepnięcia krwi w przypadku uszkodzenia naczynia krwionośnego, na skutek którego wydostaje się z niego krew., 3. Komórki tuczne uwalniają czynniki zwiększające przepuszczalność naczyń krwionośnych, na przykład histaminę. Zwiększa się ilość krwi, osocza i komórek dostarczanych do uszkodzonego obszaru., 4. Neutrofile wydzielają czynniki, które zabijają i niszczą patogeny., 5. Neutrofile i makrofagi fagocytują patogeny., 6. Makrofagi wydzielają cytokiny, które przyciągają komórki układu odpornościowego do miejsca zakażenia oraz aktywują komórki zaangażowane w naprawę tkanek., 7. Reakcja zapalna trwa do momentu usunięcia obcego materiału i wyleczenia rany.
Schemat przebiegu stanu zapalnego.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
RiGJlVBl1LsF1
Przeanalizuj przebieg stanu zapalnego, a następnie opisz kolejne etapy procesu zapalnego towarzyszącego wbiciu drzazgi w palec, którego objawem jest ból i obrzęk. (Uzupełnij).
Polecenie 2
RWeznN10AZpXo
Ropa pojawiająca się w miejscu zranienia uważana jest za objaw zakażenia. Uzasadnij (Uzupełnij).
Polecenie 3
R1TfhfXeCBOSX
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Brytyjczyk Sir Thomas Lewis (1881–1945) w 1927 roku odkrył tzw. potrójną reakcję (ang. triple response). Dokonał tego za pomocą… linijki. Jego obserwacje doprowadziły do późniejszego odkrycia histaminy, jednego z najpotężniejszych czynników indukujących stan zapalny.

Mocne przeciągnięcie linijką po skórze powoduje bowiem: 

  1. W ciągu kilku sekund – pojawienie się czerwonej linii.

  2. Po upływie od 15 do 30 sekund – pojawienie się dookoła czerwonej linii zaczerwienienia, które może mieć promień nawet kilku centymetrów.

  3. Po upływie od 1 do 3 minut – pojawienie się przejściowej opuchlizny w miejscu czerwonej linii, która traci zabarwienie.

RBegp2wen4qXX
Wyjaśnij, jakie reakcje odpornościowe zachodzą podczas każdego z opisanych objawów. Wykorzystaj w tym celu informacje zawarte w grafice interaktywnej. (Uzupełnij).