Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RWKTHksDjfh2P1
Schemat przedstawia rozmieszczenie wirów i prądów wodnych na oceanach. 1. Wir Oceanu Indyjskiego zaznaczono na Oceanie Indyjskim u wybrzeży Indii, wschodnich wybrzeży Afryki i zachodnich Australii i Oceanii. 2. Wir północno-pacyficzny zlokalizowany jest na Oceanie Spokojnym pomiędzy wybrzeżami wschodnim Azji i zachodnimi Ameryki Północnej. 3. Wir południowo-pacyficzny pojawia się na Oceanie Spokojnym, pomiędzy Australią i Oceanią a Ameryką Południową. 4. Wir północno-atlantycki dotyczy Oceanu Atlantyckiego pomiędzy Ameryką Północną a zachodnim wybrzeżem Afryki. 5. Wir południowo-atlantycki dotyczy Oceanu Atlantyckiego między wybrzeżami wschodnim Ameryki Południowej a zachodnim Afryki. 6. Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy płynie wzdłuż bieguna południowego, wzdłuż wybrzeży Antarktydy.
Globalna cyrkulacja wód powierzchniowych w oceanach. Na czerwono oznaczone są prądy ciepłe, a na niebiesko prądy zimne.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 1
RI0bmOiux6v2h
Zapoznaj się z cyrkulacją wód na Atlantyku Północnym. Wyjaśnij, w jaki sposób temperatura prądu płynącego wzdłuż zachodnich wybrzeży Europy wpływa na różnorodność biologiczną na tym obszarze. (Uzupełnij).
R10KvP7jupvu9
Przeanalizuj proces cyrkulacji wód na Atlantyku Północnym. Wyjaśnij, w jaki sposób temperatura prądu płynącego wzdłuż zachodnich wybrzeży Europy wpływa na różnorodność biologiczną na tym obszarze. (Uzupełnij).
1
Polecenie 2
Rdv0mHVBWqnoi
Ryby wędrują w poszukiwaniu pożywienia i na tarło, między innymi wykorzystując morskie prądy. Wykaż związek między prądami morskimi, wędrówkami ryb i rybołówstwem. (Uzupełnij).
1
Polecenie 3
R1G8ONhy5ZARz
Ciepłe prądy ogrzewają powietrze i dostarczają do niego wilgoci, zwiększając przez to ilość opadów nad pobliskimi lądami. Zimne prądy działają natomiast odwrotnie – ochładzają i osuszają znajdujące się nad nimi powietrze. Wyjaśnij, jaki jest związek między temperaturą prądów a bogactwem gatunków. (Uzupełnij).