Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R3fJoDPCY43uP1
Ćwiczenie 1
Prądy morskie wpływają na różnorodność biologiczną na wiele sposobów. Spośród podanych stwierdzeń wybierz wszystkie odnoszące się do tego wpływu. Możliwe odpowiedzi: 1. Prądy morskie mogą przenosić nasiona, zwierzęta, ich jajeczka i larwy na duże odległości, co sprzyja zwiększaniu zasięgu gatunków., 2. Prądy morskie wpływają na klimat, który warunkuje skład biocenoz., 3. Dzięki prądom morskim możliwy jest rozwój ekosystemów szelfowych poprzez dostarczanie substancji mineralnych z głębin pod powierzchnię wody., 4. Prądy morskie ułatwiają żerowanie ławicom ryb i w ten sposób sprzyjają rybołówstwu., 5. Kierunek przepływu prądów morskich sprzyja rozwojowi stad pingwinów w Arktyce.
R15eLODvxwI8n1
Ćwiczenie 2
Odpowiedz na pytanie. Od czego zależy globalny pas transmisyjny? Możliwe odpowiedzi: 1. Od zasolenia, temperatury wody morskiej i wiatrów powierzchniowych., 2. Jedynie od stężenia soli w wodzie morskiej., 3. Jedynie od temperatury wody morskiej., 4. Wyłącznie od wiatrów powierzchniowych.
Re3ckT1RBYwOJ1
Ćwiczenie 3
Oceń prawdziwość następujących stwierdzeń. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 1. Niektóre zwierzęta i ich larwy odnoszą korzyści z występowania prądów w oceanach. 2. Sezonowe zmiany globalnego wzorca wiatrów mogą wywołać podnoszenie się zimnych wód ku powierzchni (upwelling). 3. Dzięki fitoplanktonowi, zależnemu od substancji mineralnych z głębin, rozwijają się zróżnicowane zależności pokarmowe wśród konsumentów. 4. Im dalej w głąb oceanu woda staje się coraz zimniejsza i mniej słona.
21
Ćwiczenie 4

Spowolnienie przepływu Golfsztromu w ostatnich latach skutkuje w Europie obniżeniem temperatur w zimie i falami upałów w lecie.

RvQnapUn5ZEUE
Uzasadnij, że zmiana prędkości przepływu prądu morskiego ma wpływ na ekosystemy lądowe. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Węgorz europejski żyje w wodach śródlądowych (samice) i przy ujściu rzek (samce). Po osiągnięciu dojrzałości płciowej ryby płyną do obszaru zwanego Morzem Sargassowym na Atlantyku. Ich larwy po 2–3 latach wpływają do rzek.

RkKQDaRMBYrew
Wykaż związek pomiędzy rozrodem węgorza a prądami morskimi. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Lodoicja seszelska (Lodoicea maldivica) to gatunek palmy, której owoce roznoszone przez prądy morskie znajdowane są u wybrzeży Malediwów, Indonezji, a nawet Indii. Rośnie tylko na dwóch wyspach archipelagu Seszeli. Jest rośliną dwupienną o długim (do 20 lat) okresie dojrzewania, zapylaną przez zwierzęta (owady lub jaszczurki – naukowcy nie mają pewności). Owoc o wadze 10–25 kg dojrzewa na drzewie przez 5–7 lat, a po spadnięciu kiełkuje przez 1–3 lata w cieniu macierzystego drzewa, zależnie od substancji mineralnych spływających z liści. Lodoicja jest na Seszelach objęta ochroną gatunkową.

RkgiMTYAl7HNY
1. Wyjaśnij, dlaczego pomimo transportu nasion przez morskie prądy lodoicja nie występuje poza Seszelami. (Uzupełnij).
RcW5t9d49N5KB
2. Uzasadnij potrzebę objęcia lodoicji ochroną. Podaj dwa argumenty związane z rozmnażaniem tej palmy. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Na podstawie ilustracji odpowiedz na pytanie i wykonaj polecenia.

Na podstawie opisu ilustracji odpowiedz na pytanie i wykonaj polecenia.

RNrpknvZ5zNYU
Źródło: Joanna Kośmider, Wikimedia Commons.
RlB8UdTFmvuzh
Jakie zjawisko przedstawia powyższa ilustracja? Możliwe odpowiedzi: 1. downwelling, 2. upwelling, 3. prąd pływowy, 4. prąd równikowy
RbLFh5mRno4Rs
1. Wyjaśnij, jakie znaczenie ma to zjawisko dla organizmów żyjących na dnie Atlantyku. (Uzupełnij).
R1COjNthO1jVO
2. Wyjaśnij, co oznaczają żółte strzałki na schemacie i jaki mają związek z pokazanym zjawiskiem. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Ilustracja przedstawia związek pomiędzy ciepłym Prądem Południowoafrykańskim (Agulhas) a średnią koncentracją chlorofilu A (mg ChlA/mIndeks górny 3) w wodzie, pośrednio wskazującą produktywność ekosystemu.

R7i6VmEdWaviW
Legenda: AC, ARC, AF – składowe prądu Agulhas; STC, STF – składowe cyrkulacji antarktycznej
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R65PgPoiZ1krO
1. Wyjaśnij związek pomiędzy prądem Agulhas a dużą ilością fitoplanktonu zawierającego chlorofil A. (Uzupełnij).
R1NnAFpuuXpK8
2. Określ, z jakimi konsekwencjami wiąże się duża produktywność w tej strefie oceanu. (Uzupełnij).