Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
1
Polecenie 1
RjBWtXMU4OfdZ
Które cechy budowy układu szkieletowego mężczyzny świadczą o lepszym przystosowaniu do wykonywania dużego wysiłku fizycznego? (Uzupełnij).
R17DLKEeAbiN4
Przeanalizuj opis grafiki interaktywnej, a następnie określ, które cechy budowy układu szkieletowego mężczyzny świadczą o lepszym przystosowaniu do dużego wysiłku fizycznego. (Uzupełnij).
1
Polecenie 2
RB2FhnQmbY7k91
Wymień różnice w budowie miednicy kobiety i mężczyzny. Jak myślisz, z czego one wynikają? (Uzupełnij).