Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Przewód pokarmowy u poszczególnych gatunków ssaków różni się w zależności od rodzaju pobieranego pokarmu. U ssaków drapieżnych, żywiących się głównie pokarmem mięsnym, układ pokarmowy jest krótszy niż u ssaków roślinożernych. Przeanalizuj poniższą grafikę i wykonaj polecenia.

R1PGpJHNpq1ZP1
Grafika przedstawia uproszczone schematy układu pokarmowego ssaka roślinożernego oraz ssaka mięsożernego. Dla roślinożerców źródłem pożywienia są rośliny. Pokarm roślinny jest stosunkowo łatwy do zdobycia, ale trudny do strawienia. Jego główny składnik to celuloza (wielocukier budujący ściany komórkowe komórek roślinnych). Ssaki nie potrafią jej rozłożyć, ponieważ brakuje im odpowiednich enzymów trawiennych. Porcja pokarmu roślinnego dostarcza znacznie mniej energii w porównaniu z taką samą porcją pokarmu pochodzenia zwierzęcego. Żołądek przeżuwaczy składa się z czterech komór: żwacza, czepca, ksiąg i trawieńca. Następują tam fermentacja pokarmu, rozkład celulozy przez organizmy symbiotyczne, zwracanie pokarmu z powrotem do jamy gębowej w celu ponownego przeżucia resztek, a także właściwe trawienie enzymatyczne. U roślinożerców występuje długie jelito cienkie, które ma wiele uchyłków zwiększających powierzchnię wchłaniania, oraz rozbudowane jelito ślepe, gdzie znajdują się liczne drobnoustroje symbiotyczne, wspomagające trawienie celulozy. Pokarm mięsożerców jest wysokokaloryczny i łatwy do strawienia, dlatego mają one krótki układ pokarmowy. Ich cechą charakterystyczną jest specyficzne uzębienie: słabo rozwinięte siekacze, ostre i spiczaste trzonowce oraz długie i twarde kły. U mięsożerców żołądki mają prostszą budowę, są mniejsze, okrągłe i jednokomorowe. Wydzielają dużo silnego kwasu solnego, który jest niezbędny do trawienia mięsa i kości. Układ pokarmowy u mięsożerców jest zdecydowanie krótszy niż u roślinożerców. Wiąże się to z rodzajem pobieranego pokarmu, który nie zawiera ciężkiej do strawienia celulozy.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1
R1LkyaICJ4XAt
Wyjaśnij, z jakiego powodu ssaki roślinożerne mają dłuższy przewód pokarmowy niż ssaki drapieżne. W odpowiedzi odwołaj się do rodzaju pobieranego pokarmu. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R1c6Df4W0mHqL
Przedstaw, jakie różnice występują w uzębieniu ssaków roślinożernych i mięsożernych. (Uzupełnij).