Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Czy produkcja cementu jest korzystna, obojętna, czy też niekorzystna dla środowiska? Zapoznaj się z grafiką interaktywną, a następnie przejdź do rozwiązania zadań.

Czy produkcja cementu jest korzystna, obojętna, czy też niekorzystna dla środowiska? Zapoznaj się z opisem grafiki interaktywnej, a następnie przejdź do rozwiązania zadań.

RvsSNiB2DTBGE1
Ilustracja interaktywna przedstawiająca fragment zabudowań kopalni znających się w środku lasu. Opisano: 1. Emisja CO2 w procesie produkcji cementu Zdjęcie przedstawiające kominy, z których wydobywają się gazy w postaci dymu, który pokrywa całe niebo.Zakłady cementowe, emitujące gazy do środowiska.

Produkcja cementu liczy sobie ok. 5% globalnej emisji CO2, z czego:
50% z ogólnej emisji gazu to emisje procesowe, które mają miejsce podczas produkcji klinkieru;
40% pochodzi ze spalania paliw służących do ogrzania pieca cementowego;
10% pochodzi z wykorzystania energii elektrycznej i transportu., 2. Źródła pośrednie i bezpośrednie emisji CO2 Zdjęcie przedstawiające betoniarkę. Samochód wyjeżdża z terenu budowy. Samochód do przewozu cementu

Tlenek węgla(IV), wydzielany podczas otrzymywania cementu, pochodzi z dwóch głównych źródeł bezpośrednich:
procesu dekarbonizacji węglanu wapnia;spalania paliw.
A także z dwóch źródeł pośrednich:produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w cementowni;transportu., 3. Jak zmniejszyć emisję CO2? Zdjęcie przedstawiające fragment pnia brzozy, na którym naklejona jest żółta kartka z napisem CO2.
Produkcja cementu, a więc i zapotrzebowanie, będzie nadal rosła na całym świecie, ponieważ w gospodarkach wschodzących jest niezbędne budowanie mieszkań i infrastruktury stymulującej rozwój.

Dlatego głównym zadaniem dla sektora przemysłu cementowego jest obniżenie ilości wydzielania CO2, powstającego podczas produkowania cementu.

Jak można zredukować ilość emitowanego CO2 podczas produkcji cementu?

1.
Wykorzystanie alternatywnych surowców może dawać wiele korzyści, np. powodować obniżenie ilości wydobywania kamienia oraz zmniejszenia wydzielania się CO2. Przy tym warunkiem jest jednak wcześniejsza dekarbonizacja materiałów alternatywnych.

2. Wykorzystanie paliw alternatywnych do produkcji klinkieru może zredukować emisję CO2, czyli obniżyć wpływ cementowni na środowisko naturalne oraz wspomóc lokalne składowiska i pomóc zminimalizować liczbę gromadzonych odpadów., 4. Wykorzystanie alternatywnych surowców Zdjęcie przedstawiające prawdopodobnie surowce alternatywne. Jest to masa przypominająca piasek.Mączka mięsno-kostna

W skład surowców alternatywnych wchodzą wysegregowane i rozdrobnione frakcje palne z odpadów komunalnych i przemysłowych, nienadające się do recyklingu (RDF), takie jak:zużyte opony w całości i rozdrobnione;wysuszone komunalne osady ściekowe;biomasa;mączka mięsno-kostna;odpady ciekłe (np. mieszaniny zużytych olejów lub rozpuszczalników)., 5. Jakie są inne czynniki wpływające na środowisko naturalne podczas produkcji cementu? Zdjęcie przedstawiające ścieki, których odpływ skierowany jest do niewielkiego strumyka, którego brzeg porośnięty jest trawą. Ścieki

Do czynników powstałych podczas produkcji cementu, które wywołają negatywny wpływ na środowisko naturalne, należą: emisja pyłów i gazów (SO2 ok. 0,1%, NOx ok. 1%, pyły mniej niż 1%); ścieki (w procesie produkcyjnym powstaje bardzo mała ilość ścieków); hałas (na stanowisku pracy – nie występuje wokół otoczenia zakładu); eksploatacja kopalń odkrywkowych surowców do produkcji; zużycie energii elektrycznej (głównie na przemiał cementu).
Emisja CO2 w produkcji cementu – grafika interaktywna
Źródło: GroMar Sp. z o.o., Siemieniuk, J.; Szatyłowicz, E.; Zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcji cementu, Budownictwo i inżynieria środowiska; 2018, 9, 81-87; oraz https://www.polskicement.pl/oddzialywanie-przemyslu/, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Czy polskie zakłady produkcji cementu pracują nad ograniczeniem jego szkodliwego wpływu na środowisko? Przeanalizuj grafikę interaktywną na ten temat, a następnie rozwiąż zadania poniżej.

Czy polskie zakłady produkcji cementu pracują nad ograniczeniem jego szkodliwego wpływu na środowisko? Przeanalizuj opis grafiki interaktywnej na ten temat, a następnie rozwiąż zadania poniżej.

R14Tpy1SV5QVi1
Zdjęcie przedstawiające kawałki surowca, prawdopodobnie cementu, są to ciemnoszare matowe bryłki. Opisano: 1. Zakłady cementowe w Polsce W Polsce działa 14 zakładów cementowych. Ośrodki te wykazują łączną zdolność produkcyjną sięgającą ok. 24 mln ton cementu rocznie i zatrudniającą bezpośrednio ok. 4 tys. ludzi – pośrednio tworzą blisko 25 tys. miejsc pracy.

Branża ta stanowi cenne ogniwo polskiej gospodarki.

Zdjęcie przedstawiające zabudowania cementowni. W tle błękitne niebo i specjalistyczne budynki, wokół roślinność, na pierwszym planie droga prowadząca do cementowni, którą porusza się samochód.Zakłady cementowe, 2. Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko Zakłady cementowe znajdujące się w Polsce pracują nad zmniejszeniem jego szkodliwego wpływu na środowisko i to z sukcesami, ponieważ Polska w 2017 r. została liderem w Europie w zakresie zastosowania paliw alternatywnych do wypału klinkieru cementowego, osiągając poziom 65%. Dzięki temu zdetronizowała wcześniejszego europejskiego lidera – Niemcy (63%).

Zdjęcie przedstawiające szachownicę wraz z szachami.Szachy – gra, gdzie liderem jest król., 3. Produkcja cementu a paliwa alternatywne Polska produkuje rocznie ok. 12 mln ton odpadów komunalnych, a na paliwo alternatywne (RDF), które wykorzystywane jest w cementowniach, można użyć ich ok. 1,3 mln ton, tzn. ponad 10% ogólnej masy.

Zdjęcie przedstawiające wysypisko śmieci, które pokrywają teren aż po horyzont, gdzie zachodzi słońce. Odpady komunalne – wysypisko

Cementownie zagospodarowują tym samym więcej odpadów, niż obecnie działające spalarnie., 4. Zmniejszenie zużycia węgla kamiennego Zdjęcie przedstawiające węgiel kamienny. Jego fragment są czarne i lekko połyskliwe. Węgiel kamienny

Dzięki zastosowaniu paliw alternatywnych, cementownie zmniejszają zużycie węgla kamiennego, czyli również ma miejsce mniejsza emisja CO2.

Wykorzystanie RDF nie tylko poprawia wyniki środowiskowe, ale również ekonomiczne (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 są płatne).
Zakłady cementowe w Polsce a środowisko.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., https://bellaplast.com.pl/produkcja-cementu-a-srodowisko/, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1XbUXTgeBzGC
Ćwiczenie 1
Produkcja cementu stanowi około 5% globalnej emisji CO2. Przyporządkuj ilość procentową emisji CO2 do odpowiedniego procesu produkcyjnego cementu. 50% Możliwe odpowiedzi: 1. wykorzystania energii elektrycznej i transport, 2. spalania paliw, 3. emisje procesowe 40% Możliwe odpowiedzi: 1. wykorzystania energii elektrycznej i transport, 2. spalania paliw, 3. emisje procesowe 10% Możliwe odpowiedzi: 1. wykorzystania energii elektrycznej i transport, 2. spalania paliw, 3. emisje procesowe
R15Dul9SNhmz1
Ćwiczenie 2
Paliwa alternatywne stanowią wolne od 1. biomasy, 2. komunalnych, 3. frakcje palne, 4. zanieczyszczeń, 5. frakcje niepalne, 6. recyklingu, 7. komunalnych i przemysłowych, 8. komunalne osady ściekowe, 9. zarazków, obojętne emisyjnie paliwa z 1. biomasy, 2. komunalnych, 3. frakcje palne, 4. zanieczyszczeń, 5. frakcje niepalne, 6. recyklingu, 7. komunalnych i przemysłowych, 8. komunalne osady ściekowe, 9. zarazków, w skład których wchodzą wysegregowane i rozdrobnione 1. biomasy, 2. komunalnych, 3. frakcje palne, 4. zanieczyszczeń, 5. frakcje niepalne, 6. recyklingu, 7. komunalnych i przemysłowych, 8. komunalne osady ściekowe, 9. zarazków z odpadów 1. biomasy, 2. komunalnych, 3. frakcje palne, 4. zanieczyszczeń, 5. frakcje niepalne, 6. recyklingu, 7. komunalnych i przemysłowych, 8. komunalne osady ściekowe, 9. zarazków nienadające się do 1. biomasy, 2. komunalnych, 3. frakcje palne, 4. zanieczyszczeń, 5. frakcje niepalne, 6. recyklingu, 7. komunalnych i przemysłowych, 8. komunalne osady ściekowe, 9. zarazków (RDF), np.: zużyte opony, wysuszone 1. biomasy, 2. komunalnych, 3. frakcje palne, 4. zanieczyszczeń, 5. frakcje niepalne, 6. recyklingu, 7. komunalnych i przemysłowych, 8. komunalne osady ściekowe, 9. zarazków, mączka mięsno‑kostna, odpady ciekłe.
RbxbmzRSV191m
Ćwiczenie 3
Którego europejskiego lidera w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych, do wypału klinkieru cementowego pokonała Polska osiągając przy tym 65% wydajności procesu. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Niemcy, 2. Francję, 3. Wielką Brytanię, 4. Włochy